Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 95 [image_url] => company-95-20220727_Cover_Web_Vol38_1920x560px_2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 95 [image_url] => company-95-company-95-Samurai_Vol24_Slider_Web.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 95 [image_url] => company-95-company-95-company-95-YN2TECH-Magazin-Slider.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 95 [image_url] => company-95-company-95-company-95-company-95-20200528_Cover_Web_EN.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [4] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 95 [image_url] => company-95-company-95-company-95-company-95-20200630_Cover_Web_EN&TH.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [5] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 95 [image_url] => company-95-company-95-company-95-company-95-company-95-company-95-001.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • หน้าหลัก
 • >
 • ข่าวสาร
 • >
 • YN2-TECH กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บทความที่ 2 : ออนไลน์ × การขายแบบพบหน้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น

YN2-TECH กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บทความที่ 2 : ออนไลน์ × การขายแบบพบหน้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่น

01/08/2022
Samurai Asia Editorial Department

ต่อจากบทความที่ 1 ในบทความที่ 2 นี้เราได้สัมภาษณ์คุณ Nakamura จาก YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD. เกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจในต่างประเทศหลังจากนี้

YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD.

โปรเจกต์ออนไลน์นี้สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ทำให้เรารู้อย่างชัดเจนว่าควรเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านใด

คุณ Nakamura จาก YN2:โปรเจกต์นี้มีบทบาทในการสนับสนุนการเริ่มต้นกระบวนการผลิตผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญมาก อย่างไรก็ตามหากไม่มีการเชื่อมโยงระหว่างผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องโปรเจกต์นี้ก็คงไม่สำเร็จและเป็นเพราะเราได้สร้างความไว้วางใจจากคุณ Nishimura และพนักงานของบริษัท COSMOWAVE รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานบริษัท YN2 และ COSMOWAVE ในประเทศอินเดีย ทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ซึ่งโปรเจกต์ระหว่างบริษัทในต่างประเทศนั้นหากชิ้นส่วนในการติดตั้งเกิดปัญหา อาจจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดปัญหาในการทำงานได้ ดังนั้นโปรเจกต์ที่ดำเนินการร่วมกับ COSMOWAVE India ในครั้งนี้จึงเป็นโปรเจกต์ที่เรารับรู้ได้ถึงความสำคัญของ "ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน"

การให้การสนับสนุนผ่านทางออนไลน์เป็นเพียงเครื่องมือเสริมในการทำธุรกิจแต่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันแบบพบหน้ายังคงเป็นพื้นฐานในการทำธุรกิจ

คุณ Nakamura: จากการทำโปรเจกต์นี้ทำให้ผมคิดอย่างถี่ถ้วนว่าควรจะแสดงความจริงใจอย่างไรกับฝ่ายตรงข้ามเพราะเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกดีนั้นแตกต่างกันและสิ่งเหล่านั้นนำไปสู่การดำเนินธุรกิจในครั้งใหม่ได้ สิ่งแรกที่ผมคำนึงถึง คือ การทำให้อีกฝ่ายเชื่อใจและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ โดยสไตล์การทำงานของ YN2 คือความสามารถในการสร้างความเชื่อใจและเราจะแนะนำคนไว้ใจได้เช่นกันเพราะพนักงานของเราตระหนักดีถึงการขยายวงกว้างในการติดต่อกันของผู้คน


เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านวิศวกรสนามผ่านการร่วมมือกันของบริษัทพันธมิตร

หลังจากทำโปรเจกต์ออนไลน์ร่วมกับ COSMOWAVE ทำให้คุณ Nakamura รู้สึกว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในการทำธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ

คุณ Nakamura: จากโปรเจกต์นี้ทำให้เราเข้าใจถึงข้อดีของช่องทางออนไลน์ได้มากขึ้นซึ่งการดำเนินการผ่านทางออนไลน์และแบบพบหน้าต่างก็มีจุดแข็งที่แตกต่างกันจากจุดนี้เองทำให้เรารู้ว่าหลังจากนี้ควรจะดำเนินการรับมือต่อไปอย่างไรในอนาคต

สำหรับบริษัท YN2 มีสำนักงานในประเทศไทยแต่ไม่ใช่ผู้ผลิตที่ดำเนินการเหมือนโรงงานและเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจึงได้มีการจัดตั้ง CS เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทรัพยากรมนุษย์ โดยหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เราคาดว่าความต้องการด้านวิศวกรรมภาคสนาม (ในต่างประเทศ) จะเพิ่มขึ้นหลังจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางออนไลน์อย่างแน่นอน

YN2TECH

▲YN2 เจ้าหน้าที่แผนก CS

YN2TECH

▲สถานะการฝึกอบรมของหน่วย CS

YN2TECH

▲สถานะการฝึกอบรมของหน่วย CS

คุณ Nakamura: โปรเจกต์นี้เป็นโอกาสที่ดีในการคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราควรจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไรในอนาคต ซึ่งความต้องการของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับเวลาและเงื่อนไขการทำงาน ดังนั้นความยืดหยุ่นในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเราได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วย CS เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถดำเนินการขายและให้บริการที่ตรงกับช่วงเวลา สถานการณ์และแนวโน้มต่างๆ เพราะนิยามในการทำงานของเราคือ "คน" ซึ่งเราเชื่อว่าหากขยายขอบเขตความต้องการที่สามารถตอบสนองได้ด้วยการฝึกอบรมจะส่งผลให้โอกาสทางธุรกิจขยายตัวตามไปเช่นกัน


อุปกรณ์เคลือบ YN2

▲ตัวอย่างการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังต่างประเทศ อุปกรณ์เคลือบพิเศษชิ้นส่วนพลาสติก

อุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ YN2

▲ตัวอย่างการจัดส่งอุปกรณ์ไปยังต่างประเทศ อุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันบริษัทกำลังทำงานในโครงการต่างๆ ร่วมกับบริษัทต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย เม็กซิโก ตุรกี แอฟริกาใต้ อินเดีย จีนและญี่ปุ่น ภายใต้คติการดำเนินงานของลูกค้า บริษัทผู้จัดจำหน่าย ซัพพลายเออร์ (ผู้ผลิต) ที่จะต้อง WIN-WIN ทั้ง 3 ฝ่าย ทำให้เรายังคงกระตือรือร้นที่จะพัฒนาสาขาใหม่ๆ อยู่เสมอ โดยการก้าวข้ามพรมแดนของประเทศและความต่างของเวลาที่ดำเนินไปตลอดจนแรงผลักดันของบริษัทที่จะยังคงเติบโตต่อไปด้วยพลังของมนุษย์ที่เปรียบเสมือนกับอาวุธการทำงานนั่นเอง


YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD.

▲จากด้านซ้าย คุณ Nakamura และคุณโอ จากบริษัท YN2


YN2-TECH (THAILAND) CO., LTD.
Ryota Nakamura
Managing Director

Sirinan Boonchan(OH)
Sales


หากคุณมีปัญหาในการย้ายโรงงานจากประเทศไทยไปยังอินเดียหรือประเทศอื่นๆ ตลอดจนต้องการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ที่ไม่มีโรงงานสาขามาก่อน สามารถติดต่อเราได้โดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-1361353~4

Parin Kimnarak (Peung)
Mobile: +66(0)95-950-5538
Email: peung@yn2.co.th

News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้