Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 88 [image_url] => company-88-Alphatool-New-Slider0.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 88 [image_url] => company-88-Alphatool-New-Slider1-1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 88 [image_url] => company-88-Alphatool-New-Slider2-2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • (บริษัท ISSOKU / ALPHA TOOL) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพร้อมอธิบายถึง ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบโดยใช้ Gauge และการตรวจสอบโดยการตรวจวัด

(บริษัท ISSOKU / ALPHA TOOL) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพร้อมอธิบายถึง ความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบโดยใช้ Gauge และการตรวจสอบโดยการตรวจวัด

02/09/2020
Takeshi Sakata
Managing Director

"บริษัท ISSOKU (THAILAND) CO., LTD. (จากนี้ไปจะขอเรียกว่าบริษัท ISSOKU)" เป็นบริษัทในประเทศไทยของบริษัท DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO., LTD. และเป็นผู้สนับสนุนการผลิตในสาขาของการตรวจสอบและตรวจวัดในฐานะที่เป็นผู้ผลิต Micrometer, Ball screw ฯลฯ

ครั้งนี้ขออธิบายความแตกต่างระหว่างการตรวจสอบโดยใช้ Gauge และการตรวจสอบโดยการตรวจวัด ในฐานะของผู้ผลิตอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง


การตรวจสอบโดยใช้ Gauge คืออะไร ?

การตรวจสอบโดยใช้ Gauge

"การตรวจสอบโดยใช้ Gauge" เป็นวิธีการตรวจสอบโดยใช้ Plain plug gauge หรือ Screw gauge (Limit gauge) เพื่อทำการประเมินว่า "ผ่านได้ (GO)" หรือ "ไม่ผ่าน (NOGO)" เรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า วิธีการตรวจสอบแบบจำกัด โดยเราสามารถใช้ Width gauge, High gauge ในการตรวจสอบด้วยวิธีการแบบจำกัดนี้ได้

ไม่ว่าใครก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการประเมินการผ่านเกณฑ์ได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความชำนาญมากนัก โดย Screw gauge เป็น Gauge ที่ใช้ตรวจสอบองค์ประกอบที่มีอยู่มากมายของสกรู 1 ตัว อาทิ ระยะ Pitch, มุมของเกลียว, เส้นผ่าศูนย์กลางของสันเกลียว, เส้นผ่าศูนย์กลางของฐานเกลียว ฯลฯ นอกเหนือไปจากเส้นผ่าศูนย์กลางตามปกติแล้ว

Limit gauge สำหรับ Straight screw ▲Limit gauge สำหรับ Straight screw (วิธีการทั่วไปที่ใช้ในการประเมิน Straight screw)


เราสามารถผลิตขนาดของ Gauge (ผ่าน (GO) / ไม่ผ่าน (NOGO)) ตามค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance) ของชิ้นงานที่ต้องการตรวจสอบได้ แม้ Gauge ที่ใช้ตรวจวัดเองก็มีค่าความคลาดเคลื่อนด้วยเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วมักจะกำหนดตามมาตรฐานของ JIS


การตรวจสอบโดยการตรวจวัดคืออะไร ?

การตรวจวัดนั้นเป็นการใช้เครื่องมือวัดที่มีความแม่นยำ อาทิ เครื่องตรวจวัดพิกัดสามมิติ (CMM), Micrometer, Bore gauge ฯลฯ ในการตรวจวัดและแสดงผลในเชิงตัวเลข การประเมินการผ่านเกณฑ์โดยอาศัยค่าตัวเลข ดังกล่าวนั้น เราเรียกว่าเป็น "การตรวจสอบโดยการตรวจวัด" นั่นเอง

ประเภทของการตรวจวัด
① การตรวจวัดโดยตรง (Absolute measurement)
เป็นวิธีการใช้เครื่องมือวัดในการแสดงค่าความยาวจริง ฯลฯ ออกมาเป็นตัวเลข กรณีนี้อาจมีความแตกต่างด้านผลการตรวจวัดขึ้นอยู่กับความชำนาญของพนักงาน

②การตรวจวัดแบบเปรียบเทียบ
เป็นวิธีการตรวจวัดโดยการเปรียบเทียบความยาว ฯลฯ กับ Master gauge ที่ใช้เป็นเกณฑ์ตรวจวัดทางด้านขนาด ทำให้สามารถตรวจวัดได้อย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความชำนาญของพนักงาน


Carbide master gauge ▲Carbide master gauge (ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจวัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในและภายนอกของเครื่องมือวัดที่ต้องการเปรียบเทียบ)

ข้อดีของการแสดงผลการตรวจวัดในเชิงตัวเลข คือ สามารถตรวจสอบสภาพการสึกหรอของ Cutting tool โดยอ้างอิงจากข้อมูลและนำไปจัดทำเป็นระบบการตรวจวัดแบบอัตโนมัติโดยเชื่อมโยงเข้ากับ PLC ได้ ทั้งนี้หากการตรวจวัดไม่ถูกต้องแล้ว ข้อมูลที่ได้มาจะไม่มีความหมายแต่อย่างใด


Electric / Air micrometer คืออะไร?

Electric / Air micrometer ของบริษัท ISSOKU ใช้ใน การตรวจวัดแบบเปรียบเทียบ ดังที่ระบุไว้ในข้อที่ ②

Smp ชุดแสดงผลอะนาล็อก/ดิจิตอลของ Electric / Air micrometer
▲Smp ชุดแสดงผลอะนาล็อก/ดิจิตอลของ Electric / Air micrometer

เราสามารถผลิต Master gauge ที่มีความคลาดเคลื่อนเพียง ±0.5μm~±1.0μm เพื่อการตรวจวัดที่ต้องการความแม่นยำสูงได้ จากสิ่งนี้ทำให้ไม่ว่าใครก็สามารถทำการตรวจวัดที่มีความเข้มงวดด้านความคลาดเคลื่อนซ้ำไปซ้ำมาได้โดยง่ายและมีความถูกต้องได้く

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับการใช้งานที่ง่าย โดยการติดตั้งอุปกรณ์แสดงผลประเภท Touch panel อีกด้วย ทำให้สามารถแสดงผลที่เข้าใจง่ายโดยใช้สี อาทิ สัญญาณสีเขียว OK และสัญญาณสีแดง NG โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานเป็นผู้ประเมินการผ่านเกณฑ์จากตัวเลขเอง เพื่อป้องกันความผิดพลาดอันเกิดจากมนุษย์ (Human error) ได้

อีกท้ังหากใช้ USB cable ในการเชื่อมต่อเข้ากับ PC แล้วจะทำให้สามารถบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลการตรวจสอบไว้ในไฟล์ Excel ได้อีกด้วย สามารถเชื่อมต่อ Probe (หัวตรวจวัด) 2 แท่งเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำการตรวจวัด 2 ประเภทในเครื่องเดียวได้ ท่านสามารถดูรายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือแคตตาล็อกได้


ท่านสามารถใช้ Gauge และเครื่องมือวัดในการตรวจสอบตามที่ต้องการได้ !

Gauge และเครื่องมือวัดถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จากการแยกวิธีการใช้งานตามวัตถุประสงค์จะทำให้ได้ข้อมูลผลการตรวจสอบที่มีความแม่นยำและช่วยลดเวลาและแรงงานที่สูญเสียไปในการรับประกันคุณภาพได้

*กรุณาคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ในการตรวจสอบหรือตรวจวัด ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตาม
・การตรวจวัดความยาวมักมีค่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเสมอ
・เนื่องจากไม่สามารถผลิต Gauge ที่มีความคลาดเคลื่อนในระดับ 0.000 ได้ จึงต้องมีการคำนึงถึงค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นทุกครั้ง
・ผลิตภัณฑ์หรือ Gauge อาจมีการขยายหรือหดตัวจากอุณหภูมิได้
・Gauge อาจมีการขยายหรือหดตัวจากการใช้งานเป็นเวลานานได้
・ควรใช้ Gauge หรือ Master gauge ที่ได้รับการสอบเทียบอยู่เป็นประจำ
・ควรใช้ Gauge ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้■หากท่านกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการตรวจวัดหรือตรวจสอบหรือมีความสนใจใน Electruc / Air micrometer ของบริษัท ISSOKU แล้ว กรุณาสอบถามได้โดยผ่านการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)393-8552~3 , 02-153-9484

Akkaradej Khanthachatvanitch
Mobile: +66(0)64-939-5957
Email: a107@alphatool.co.th

News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้