Products

เครื่องวัด 3 มิติ แบบไม่สัมผัส

อุปกรณ์การวัด 3 มิติต่างๆเช่น เครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ,Portable Arm Cmm, ช้อมูลสแกน 3 มิติ สามารถใช้สำหรับการตรวจสอบ 3 มิติ หรือโมเดล 3 มิติได้
 • GO!SCAN 3D(ทำโดย Creaform)

  สแกนภาพ 3 มิติเต็มรูปแบบได้ง่ายด้วยมือ โดยไม่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานอยู่กับที่

 • HandySCAN 3D(ทำโดย Creaform)

  สแกนภาพ 3 มิติเต็มรูปแบบได้ง่ายด้วยมือ โดยไม่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานอยู่กับที่

 • SurfaceMeasure(ทำโดย MITUTOYO)

  แปลงเครื่องวัดสามมิติที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องวัดสามมิติไร้การสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง

 • Absolute Arm(ทำโดย HEXAGON)

  เป็นเครื่องมือวัด 3 มิติแบบพกพาชนิดแรกของโลก

เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย (X-ray/CT Scan)

เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย เช่น X-ray มีโฟกัสขนาดเล็กเน้นการมองทะลุผ่านสูง ,X-rayที่มีค่าความละเอียดและแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เกิดจุดบกพร่องภายในด้วยความเร็วสูง
 • Y.Cougar(ทำโดย YXLON)

  อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายจากการใช้ไมโครโฟกัส X-ray ที่มีความละเอียดและคมชัดสูง

 • Y.MU2000(ทำโดย YXLON)

  อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยมินิโฟกัส X-ray จากการมองทะลุ

 • YXLON FF20 CT(ทำโดย YXLON)

  อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายจากการใช้มัลติโฟกัส X-ray ในการวัดขนาดไดเมนชั่นแบบสามมิติ

การวิเคราะห์งานหล่อ

การออกแบบงานหล่อต้องอาศัยวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง ดังนั้นจึงต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการออกแบบและแก้ไขแม่พิมพ์ และสามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองวิเคราะห์การหล่อเพื่อคาดการณ์ล่วงหน้าได้ จึงช่วยลดต้นทุนทำให้มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

การพิมพ์ 3 มิติด้วยพลาสติก,ขี้ผึ้งและโลหะหรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติแบบสี เทคโนโลยีนี้จะช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิม
Contact Us
Categories