• HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • Handy 3D Scanner (โดย Creaform)

เครื่องวัด 3 มิติ แบบไม่สัมผัส

Handy 3D Scanner (โดย Creaform)

สแกนภาพ 3 มิติเต็มรูปแบบได้ง่ายด้วยมือ โดยไม่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานอยู่กับที่

สแกนภาพ 3 มิติเต็มรูปแบบได้ง่ายด้วยมือ โดยไม่จำเป็นต้องจับยึดชิ้นงานอยู่กับที่ HandySCAN BLACK ได้เปิดตัวในปี 2019 คุณสมบัติมีดังนี้ : 1. ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์สีฟ้าในการสแกนข้อมูล 3 มิติ จึงได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง 2. สามารถสแกนบนพื้นผิวงานที่มีลักษณะมันวาวได้ โดยไม่ต้องใช้สเปรย์พ่นลงบนผิวงาน 3. ไม่เพียงแค่ความเร็วในการสแกนงาน แต่ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลยังเร็วขึ้นด้วย ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อมโยงกับการวัดและการตรวจสอบ 3 มิติได้อย่างมากแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Categories
Feature
News