เครื่องวัด 3 มิติ แบบไม่สัมผัส
SurfaceMeasure(ทำโดย MITUTOYO)

แปลงเครื่องวัดสามมิติที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องวัดสามมิติไร้การสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง

โพรบชนิดเลเซอร์แบบไร้การสัมผัส ที่วัดข้อมูล (ข้อมูลจุดที่วัด) ได้ปริมาณมากกว่าโพรบชนิดสัมผัส สามารถวัดข้อมูลของงานที่รูปร่างมีความเสถียรโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทนสี, ความแวววาว หรือการสะท้อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับการวัดอัตโนมัติ โดยใช้มาโครวัดที่ไม่เหมือนใครในเครื่องวัดสามมิติอีกด้วยContact Us
Categories