• HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • SurfaceMeasure(ทำโดย MITUTOYO)

เครื่องวัด 3 มิติ แบบไม่สัมผัส

SurfaceMeasure(ทำโดย MITUTOYO)

แปลงเครื่องวัดสามมิติที่มีอยู่ให้เป็นเครื่องวัดสามมิติไร้การสัมผัสที่มีความแม่นยำสูง

โพรบชนิดเลเซอร์แบบไร้การสัมผัส ที่วัดข้อมูล (ข้อมูลจุดที่วัด) ได้ปริมาณมากกว่าโพรบชนิดสัมผัส สามารถวัดข้อมูลของงานที่รูปร่างมีความเสถียรโดยไม่ต้องคำนึงถึงโทนสี, ความแวววาว หรือการสะท้อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังสามารถใช้กับการวัดอัตโนมัติ โดยใช้มาโครวัดที่ไม่เหมือนใครในเครื่องวัดสามมิติอีกด้วย

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Categories