เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย (X-ray/CT Scan)
Y.MU2000(ทำโดย YXLON)

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายด้วยมินิโฟกัส X-ray จากการมองทะลุ

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายโดยเน้นที่การมองทะลุผ่านเข้าไป แรงดันไฟฟ้าของท่อ X-ray รองรับได้ถึง 450 kV สามารถใช้กับวัสดุประเภทต่างๆ ตั้งแต่เหล็กกล้าไปจนถึง FRP ได้ นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนการนำเข้ามาใช้งานอย่างเป็นลำดับขั้น โดยการอัพเกรดจากการตรวจสอบแบบมองทะลุด้วยการ X-ray (2D inspection) ไปจนถึง CT scan (3D inspection)Contact Us
Categories