เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย (X-ray/CT Scan)
YXLON FF20 CT(ทำโดย YXLON)

อุปกรณ์ตรวจสอบแบบไม่ทำลายจากการใช้มัลติโฟกัส X-ray ในการวัดขนาดไดเมนชั่นแบบสามมิติ

จากข้อมูลสามมิติความละเอียดสูงสุดที่ได้มาจากการใช้งานนาโนโฟกัส ทำให้สามารถวัดไดเมนชั่นแบบสามมิติได้ รองรับการใช้งานและแอพพลิเคชั่นได้ทั้งหมด เช่น สารกึ่งตัวนำ , บรรจุภัณฑ์ , วัสดุ , วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต , ระบบไมโคร , MEMS , MOEMS , อุปกรณ์ทางการแพทย์Contact Us
Categories