• HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • ProJet MJP 3600W(ทำโดย 3D Systems)

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ProJet MJP 3600W(ทำโดย 3D Systems)

การพิมพ์ 3D ความเร็วสูงใช้สำหรับการสร้างแพทเทิร์นแว็กซ์งานหล่อที่มีความละเอียด

การพิมพ์แบบมัลติเจ็ท (MJP) ชิ้นส่วนที่มีรูปร่างสามารถทำได้ตามใน 3DCAD ทั้งในส่วนที่มีความคมชัดสูงและมีความละเอียด ProjetMJP3600W สามารถติดตั้งในสำนักงานได้ MJP 3600W ออกแบบมาเพื่อใช้สร้างแพทเทิร์นแว็กซ์คุณภาพสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ความแม่นยำและความเป็นไปได้ในการหล่อขึ้นรูปละเอียด

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Categories