เครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ProX DMP(โดย 3D Systems)

การพิมพ์ 3D ด้วยการขึ้นรูปโลหะ

ด้วยเทคโนโลยีลามิเนทเลเยอร์ของระบบ 3D Systems ที่จดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้ว ช่วยให้สามารถใช้เม็ดสีที่มีความละเอียดยิบได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ได้รายละเอียดฟีเจอร์คุณภาพดีที่สุด รวมถึงความหนาของผิวที่บางที่สุด จากกลไกการรีไซเคิลและการโหลดของผงที่ปิดสนิท ช่วยป้องกันการปนเปื้อนจากวัสดุ และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Categories
Feature
News