Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 75 [image_url] => company-75-company-75-111111111.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 75 [image_url] => company-75-company-75-company-75-222.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 75 [image_url] => company-75-company-75-company-75-333.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • ‘Surface Plus’ Option เสริมของ CAM-TOOL ที่ช่วยลดเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ ลบ ย้าย ตัด เติมผิวชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย!

‘Surface Plus’ Option เสริมของ CAM-TOOL ที่ช่วยลดเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ ลบ ย้าย ตัด เติมผิวชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย!

20/09/2023
SAMURAI ASIA Editorial Department


เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ จำเป็นต้องลดจำนวนชั่วโมงการทำงานในขั้นตอน CAM ซึ่งในขั้นตอนการทำ CAM เช่น การแก้ไข Surface และการสร้างหรือแก้ไข Model เพื่อให้เกิด Toolpath ที่มีประสิทธิภาพนั้นใช้เวลานาน

ในบทความนี้ ขอแนะนำ Surface Plus ซึ่งเป็น Option เสริมของ CAM-TOOL ที่สามารถลดชั่วโมงการทำงานได้อย่างมาก


จุดเริ่มต้นของการพัฒนา Surface Plus Option ของ CAM-TOOL

สำหรับจุดเริ่มต้นในการพัฒนา Surface Plus มาจากขั้นตอนในการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปิดผิว ปิดรูต่างๆเพื่อให้สามารถคำนวนได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น การพัฒนา Option จึงทำให้สามารถดำเนินขั้นตอนการปิดผิว ปิดรูต่างๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากยิ้งขึ้น

สำหรับฟังก์ชันภายใน Surface Plus ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ได้แก่ การลบ (Delete Surface) การย้าย (Move Surface) การตัด (Boolean Trim) และการเติมผิว (Fill Surface)


CAM-TOOL, Surface Plus, โปรแกรม CAD/CAM, CGS Asia

▲ ฟังก์ชันทั้ง 4 ของ Surface Plus

ฟังก์ชันเด่นของ Surface Plus

ในการสร้างโมเดล การลบ การย้าย การตัด และการเติม จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม Surface Plus มีคำสั่งสำหรับแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดย Surface Plus ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ดังนี้

1. ฟังก์ชันการลบโดยใช้คำสั่ง Delete Surface
ใช้ฟังก์ชันนี้ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโมเดลที่นำเข้ามา ต้องมีการลบผิว หรือปิดรู เพื่อทำให้เกิด Toolpath ที่มีคุณภาพ Surface Plus, CAM-TOOL, โปรแกรม CAD/CAM, CGS Asia

▲ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Delete Surface

2. ฟังก์ชันการย้ายโดยใช้คำสั่ง Move Surface
หากต้องการยืดหรือย้ายตำแหน่งของผิวโมเดล สามารถทำได้ง่ายด้วยใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยการเลื่อนเคอร์เซอร์และเติมช่องว่างที่สร้างขึ้นโดยการเลื่อนผิวโค้งได้อย่างอัตโนมัติ Surface Plus, CAM-TOOL, โปรแกรม CAD/CAM, CGS Asia

▲ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Move Surface

3. ฟังก์ชันการตัดโดยใช้คำสั่ง Boolean Trim
ฟังก์ชันนี้สามารถตัดบางจุดหรือเพิ่มบางส่วนของโมเดลได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถดูผลลัพธ์ของการคำนวณล่างหน้าก่อนสร้างโมเดลได้อีกด้วย Surface Plus, CAM-TOOL, โปรแกรม CAD/CAM, CGS Asia

▲ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Trim Surface

4. ฟังก์ชันการเติมผิวโดยใช้คำสั่ง Fill Surface
ฟังก์ชันนี้สามารถสร้างผิวจากเส้น หรือขอบ Surface ที่ซับซ้อนได้ง่าย และสามารถตรวจสอบความต่อเนื่องของผิวก่อนสร้างโมเดลโดยการเฉดสี นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรูปร่างที่สร้างขึ้นด้วยการแสดงตัวอย่างอีกด้วย Surface Plus, CAM-TOOL, โปรแกรม CAD/CAM, CGS Asia

▲ ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน Fill Surface

หลังจากใช้งาน สามารถลดเวลาในการผลิตแม่พิมพ์ได้มากถึง 40-50%

ซอฟต์แวร์ CAM-TOOL เป็นซอฟต์แวร์สำหรับผลิตแม่พิมพ์ที่สามารถขึ้นรูปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เหมาะสำหรับการกัดชิ้นงานที่มีความละเอียดของผิวสูง (High Precision) และเพื่อให้ซอฟต์แวร์นี้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนา Surface Plus ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่ง Option จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ผลิตแม่พิมพ์ หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องการลดเวลาในผลิตแม่พิมพ์

✔ ปิดผิว ปิดรู ได้อย่างอิสระตามที่ต้องการ ซึ่งเดิมทีขั้นตอนการปิดผิวหรือปิดรูจำเป็นต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่การใช้ Surface Plus จะช่วยให้ปิดผิวได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม
✔ ลดเวลาในการทำงานลงได้อย่างมาก โดยจากการประเมินสามารถลดเวลาในการทำงานลงได้มากถึง 40-50%


“เรามีบริษัทแม่ซึ่งเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศญี่ปุ่น และสำหรับบริษัท CGS ASIA เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย หากทางลูกค้าใช้งานแล้วมีข้อเสนอแนะต่างๆ เราสามารถนำข้อมูลตรงนั้นไปนำเสนอที่บริษัทแม่ได้โดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์และฟังก์ชันอื่นๆที่ตอบโจทย์การใช้งานในอนาคตครับ”
(คุณอำนาจ ภูฆัง ตำแหน่ง Application Engineer)

“การสร้างโมเดลแม่พิมพ์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนเป็นอย่างมากเนื่องมาจากความต้องการของผู้ผลิตหลากหลาย อย่างไรก็ตาม การแก้ไขโมเดลแม่พิมพ์ยังคงต้องใช้เวลาเป็นอย่างมาก และยังมีข้อจำกัดของด้านแรงงานคนอยู่ เราจึงเชื่อว่า Option เสริมนี้จะมาช่วยความซับซ้อนและลดเวลาในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การผลิตแม่พิมพ์ที่มีประสิทธิภาพได้” (คุณ Keisuke Koisumi ตำแหน่ง Technical Advisor)หากคุณสนใจ Surface Plus ของ CAM-TOOL หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-661-9620

Chaovalit
Mobile: +66(0)81-918-4226
Email: chaovalit@cgsys.co.jp

News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้