Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 69 [image_url] => company-69-company-69-e1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 69 [image_url] => company-69-company-69-e2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 69 [image_url] => company-69-company-69-e3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • สนับสนุนการพัฒนาด้าน R&D ในประเทศไทยด้วยเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนและบริการทดสอบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ !

สนับสนุนการพัฒนาด้าน R&D ในประเทศไทยด้วยเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนและบริการทดสอบที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ !

07/04/2020
Nobutaka Uesugi
Sales Supervisor

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ ชิ้นส่วนยานยนต์, ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ บริษัท "THAI EMIC" เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนรวมทั้งให้บริการทดสอบในแต่ละประเภทอีกด้วย


ความต้องการเพิ่มมากขึ้นแม้ในภูมิภาคอาเซียน ! เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนที่จำเป็นต่อการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย เริ่มต้นจากการประกอบชิ้นส่วนยานยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หลังจากนั้นชิ้นส่วนต่างๆเริ่มทยอยเข้ามาผลิตในประเทศมากขึ้นจนปัจจุบันกลายมาเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ที่มีขนาดใหญ่ เมื่อไม่นานมานี้แต่ละผู้ผลิตเริ่มมีการก่อตั้งฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อาทิ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D), ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ ในประเทศไทย และมีกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ผมจึงเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของการวิจัยและพัฒนาจากภูมิภาคอาเซียนไปยังตลาดที่กว้างมากขึ้นซึ่งรวมถึงประเทศอินเดียและปากีสถานด้วย

สิ่งที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนั้น คือ การรับประกันคุณภาพ ดังนั้น เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนนี้ จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบคุณภาพนั่นเอง ยกตัวอย่าง เช่น เราจำเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นรูปธรรมแก่ลูกค้าว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างขนส่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับใด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราสามารถตรวจสอบชิ้นงานตัวอย่างหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

▲เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน (ซ้าย)  ▲เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบสุ่ม (Random)(ขวา)


การปรับเปลี่ยนเครื่องทดสอบและบริการทดสอบเพื่อสนับสนุนการยกระดับคุณภาพของผู้ผลิตชิ้นส่วน

บริษัทเราออกแบบเครื่องทดสอบตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ ตั้งแต่ชิ้นส่วนหรือ Jig เพียงแค่ชิ้นเดียวไปจนถึงหลายชิ้นได้ ทั้งนี้แม้ว่าความต้องการจะเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยไม่มากนักที่มีการติดตั้งเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน ด้วยเหตุนี้เราจึงมี "บริการทดสอบ" เพื่อให้การสนับสนุนแก่ผู้ผลิตที่ไม่มีเครื่องทดสอบเป็นของตนเอง เรามีแผนที่จะเพิ่มเครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนอีก 2 เครื่องในปีนี้จากเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งหมด 3 เครื่อง

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เราสามารถตรวจสอบชิ้นงานตัวอย่างหรืออุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น

หากเป็นเรื่องการติดตั้งเครื่องทดสอบหรือบริการทดสอบในประเทศไทยแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทเราได้ในทันที

เครื่องทดสอบสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน

▲เครื่องทดสอบสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน


แนะนำเครื่องทดสอบของบริษัท EMIC

■เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

การทดสอบการสั่นสะเทือนเป็นสิ่งจำเป็นต่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทุกประเภท เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนความเร็วสูงรุ่น "FH Series" นี้ มีประสิทธิภาพเมื่อต้องการเร่งความเร็วภายใต้เงื่อนไขการสั่นสะเทือนที่มีความถี่ประมาณ 20~80Hz บริษัท THAI EMIC จำหน่ายเครื่องจักรโดยเริ่มจากรุ่น "FH Series" และให้บริการทดสอบ โดยใช้เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแต่ละประเภท อาทิ เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบ 1 แกน, เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบ 3 แกน, เครื่องทดสอบการสั่นสะเทือนแบบประหยัดพลังงาน ฯลฯ


■อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม

เครื่องทดสอบแต่ละประเภทหรือบริการทดสอบ

อุปกรณ์ทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมที่ใช้สร้างสภาพแวดล้อม อาทิ การสั่นสะเทือน, อุณหภูมิและความชื้นหรือสภาพแวดล้อมแบบผสมในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ เราสามารถใช้ Vibetech chamber® ในการทดสอบ 3 เงื่อนไข คือ "อุณหภูมิ" "ความชื้น" และ "การสั่นสะเทือน" ได้พร้อมกันในเวลาเดียวจึงช่วยลดระยะเวลาในการทดสอบและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้น


■หากท่านมีความสนใจในเครื่องทดสอบแต่ละประเภทหรือบริการทดสอบ (ความทนทานและความแข็งแรง) ของบริษัท THAI EMIC แล้ว กรุณาสอบถามได้โดยผ่านการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel : +66(0)2-331-2746 ,47
        +66(0)2-077-8249

Service
Mobile: +66(0)95-719-7185

Laboratory
Mobile: +66(0)95-793-8245

Sales
Mobile: +66(0)95-527-6864 (English/Japanese)

News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้