Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 110 [image_url] => company-110-hamaso-slider-YAMAHA copy.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 110 [image_url] => company-110-company-110-company-110-hamasho_Slider2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 110 [image_url] => company-110-company-110-company-110-hamasho_Slider3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • หน้าหลัก
 • >
 • ข่าวสาร
 • >
 • มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยบริษัท Hamasho Thailand และตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยบริษัท Hamasho Thailand และตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

24/01/2022
Wataru Kawarai
Manager / Energy Saving & Environmental Engineering Dept.

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การสร้างสังคมที่ปราศจากคาร์บอนกำลังเป็นที่ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมเอกชน, ภาคประชาชน และทั่วโลก ด้วยเหตุนี้รัฐบาลไทยจึงได้กำหนดเป้าหมาย การลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกภาคส่วน โดยประเทศไทยจะมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล (Carbon neutral society) ภายในปี 2593 และกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2608

ปัจจุบันบริษัท Hamasho Corporation (Thailand) มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน ในบทความนี้ เราจึงขอแนะนำการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและกรณีตัวอย่างการใช้งานของลูกค้า


จัดตั้งแผนก EE และดำเนินกิจกรรมตาม "แนวทางพื้นฐานด้าน SDGs ของ Hamasho"


ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดตั้งแผนก EE (Energy Saving & Environmental Engineering) โดยวิสัยทัศน์ของแผนก คือ "Win = Win = Win" กล่าวคือ "Customer & Hamasho (บริษัทของเรา) & Contribution to Thailand" ซึ่งธุรกิจหลักของเรา คือการมีส่วนร่วมระหว่าง ลูกค้า บริษัทของเรา (HAMASHO) และตอบสนองต่อนโยบายของประเทศไทย ในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านมุมมองที่เป็นหนึ่งเดียวกับธุรกิจหลักของเรา

ธุรกิจหลักของแผนก EE
- ธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน
- ธุรกิจด้านการประหยัดพลังงาน
- ธุรกิจด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้จัดตั้งทีมPLANNING เพื่อดำเนินการด้าน “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการของบริษัทฯ หัวข้อที่ทางเราได้ดำการมุ่งเน้นตามเป้าหมาย SDGs17 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

▲คลิกที่รูปภาพเพื่อขยายใหญ่

นอกจากกิจกรรมของแผนก EE แล้ว บริษัทฯเราได้วางแผนที่จะส่งเสริม กิจกรรมด้านสุขภาพของพนักงานฃนอกจากนี้บริษัทฯได้ดำเนินกิจกรรมอาสา จัดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าแบบไมโครกริดในพื้นที่ขาดแคลนระบบไฟฟ้าของประเทศไทยอีกด้วย

ทีม SDGs ของบริษัท Hamasho

▲ทีม SDGs ของบริษัท Hamasho

ตัวอย่างการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดย Pigeon Industries (Thailand) Co., Ltd.


บริษัทฯเราได้ดูแลในส่วนงานติดตั้งงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท Pigeon Industries (Thailand) ภายใต้วิสัยทัศน์ยั่งยืนของบริษัทPIGEON โดยบริษัทฯเราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการดูแลสิ่งแวดล้อมและให้การสนับสนุนทางสังคมตามนโยบายพื้นฐานของ Pigeon ESG / SDGsเหตุผล 3 ประการที่ควรเลือกใช้งานระบบของเรา
- การดำเนินงานด้านวิศวกรรม และ การออกแบบด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เช่น แผงโซลาร์ของ Looop ที่เป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่น พร้อมทั้งการก่อสร้างโดยบริษัทวิศวกรรมของญี่ปุ่น การจัดการโครงการที่คำนึงถึงความปลอดภัยและอยู่ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
- ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาเชิงรุกด้วยจำนวนเงินลงทุนทั้งหมด (ต้นทุนโครงการ)
- มีหลักฐานการให้บริการหลังการขายระยะยาวโดยบริษัท Hamasho (Thailand) และบริษัทพันธมิตรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากกว่า 25 ปี

ด้วยการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ทำให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานจากระบบนี้ประมาณ 10% และถือเป็นก้าวแรกในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการใช้พลังงานสะอาดในอนาคต

พนักงานของบริษัท Pigeon Industries ที่ทำงานร่วมกับบริษัท Hamasho

▲พนักงานของบริษัท Pigeon Industries (Thailand) ที่ทำงานร่วมกับบริษัท Hamasho (Thailand)

มาตรการด้านพลังงานภายในประเทศไทยที่ได้รับการเร่งรัด โดยจะเริ่มใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการใช้ BOI ภายในปี 2565


เป็นที่ทราบกันดีว่า การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยได้กลายเป็นประเด็นเร่งด่วน (เช่น วิธีการผลิตและพลังงานในการผลิตไฟฟ้า) อันเนื่องมาจากความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นจากทั่วทุกมุมโลก รวมไปถึงนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon neutral Zero) ด้วยเหตุนี้เอง เราเชื่อมั่นว่า การติดตั้งและดำเนินการด้านพลังงานหมุนเวียนสำหรับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเชิงพาณิชย์ กลุ่มลูกค้า และโรงงานจะมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุผล5ประการดังต่อไปนี้

✓ การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) และ การนำเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางดิจิทัลเข้ามาใช้ใน การดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ Digital transformation (DX)

✓ การลงทุน ESG ของมุมมองทั่วโลกและกิจกรรม SDGs
เชื่อมโยงค่านิยมและกิจกรรมขององค์กรกับความต้องการในอนาคตของยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศที่พัฒนาแล้ว

✓ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยและมลพิษทางอากาศที่ใกล้ชิดรอบตัวเรา
ผู้คนมักจะหลีกเลี่ยงการลดและการปล่อย CO2 ตลอดจนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงถ่านหิน

✓ ค่าไฟที่เพิ่มขึ้น
ค่าไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการไฟฟ้าที่มากเกินไปและความไม่แน่นอนของอุปทาน ซึ่งราคาไฟฟ้าในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.6% (ปี 2565)

✓ การใช้สิทธิประโยชน์ของ BOI สำหรับการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในสิ้นปี 2565 และได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปี

กิจกรรม SDGs

เราจะยังคงมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจด้านประหยัดพลังงานและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยต่อไปตามแนวคิด "Win = Win = Win" หรือ "Customer & Hamasho (บริษัทของเรา) & Contribution to Thailand" โดยเรามุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่น่าสนใจใหม่ๆ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง


หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-361-4555~60

FA / Other
Piyamaporn Pravisat
Mobile: +66(0)81-802-5948
Email: piyamaporn.p@hamasho.co.th

MRO
Kritsakorn Rattapan
Mobile: +66(0)81-937-0231
Email: kritsakorn.r@hamasho.co.th

Energy Management
Napacharee Meesattham
Mobile: +66(0)81-803-4225
Email: napacharee.m@hamasho.co.th

Products Categories
FA Solution (ระบบอัตโนมัติและการลดคน)
News Categories
Product・ Solution
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้