Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 81 [image_url] => company-81-company-81-NEJIREO Slider1.jpg [image_link] => https://www.nejireo.com/ [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 81 [image_url] => company-81-company-81-NEJIREO Slider2.jpg [image_link] => https://www.nejireo.com/ [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 81 [image_url] => company-81-company-81-HANSHIN-NEJI-Magazin-Slider.jpg [image_link] => https://www.youtube.com/embed/HQJXJdOlFxY [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • [ตัวอย่างการใช้งาน] นอตสกรูจากฮันชิน เนจิ หนึ่งในการสนับสนุนการผลิตของบริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อตอบสนองการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ฟอร์จจิ้ง

[ตัวอย่างการใช้งาน] นอตสกรูจากฮันชิน เนจิ หนึ่งในการสนับสนุนการผลิตของบริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อตอบสนองการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียม ฟอร์จจิ้ง

28/05/2024
SAMURAI ASIA Editorial Department

บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและดำเนินการจัดจำหน่ายนอตสกรูที่ครบถ้วนที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มายาวนานกว่า 75 ปี สำหรับบทความนี้ขอแนะนำตัวอย่างการใช้งานนอตสกรูของบริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า TFE) ซึ่งเลือกใช้งานนอตสกรูจากฮันชิน เนจิ เพียงเจ้าเดียวมายาวนานกว่า 5 ปี

▲ ภายนอก บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการด้านการฟอร์จจิ้ง หรือ การตีขึ้นรูป มายาวนานกว่า 33 ปี โดยก่อตั้งเมื่อปี 1991 มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต ชิ้นส่วน/อะไหล่ ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ปัจจุบันมีการจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น ฟิลิปินส์ อินโดนีเซีย และเยอรมัน เป็นต้น

[ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลักที่ดำเนินการขึ้นรูป]
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

・ Gear & Clutch : Gear Reverse, Gear Reverse Idler , Connecting Rod/Cap, Shift Fork
・ Hub unit : Shift, Outer ring
・ Propeller Shaft : Flange yoke, Tube yoke, Slip yoke, Spline yoke, Spline shaft, End shaft
・ CV Joint : Inboard & Out board
・ Engine : Bracket, Connecting Rod/Cap เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
・Shock up
・Off-road accessories เป็นต้น


นอกจากความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 33 ปี TFE ยังให้ความสำคัญด้านคุณภาพเป็นหลัก โดยภายในโรงงานมีแผนก QC ที่มีอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพที่ทันสมัย ซึ่งการตรวจสอบเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การนำเข้าวัตถุดิบ หากคุณภาพไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ทางโรงงานจะคัดออกและแจ้งผลไปยังซัพพลายเออร์เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที สำหรับในกระบวนการผลิต มีขั้นตอนตรวจสอบชิ้นงานแรก (First piece) ด้วยเครื่อง CMM ตลอดจนตรวจสอบแม่พิมพ์ด้วยเครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ และเมื่อดำเนินการผลิตออกมาเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปแล้ว ยังมีการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาค และขนาดของชิ้นงานอย่างละเอียด


▲ ภายในกระบวนการผลิตของโรงงาน TFE

นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system) ที่ดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าวัตถุดิบซึ่งเป็นขั้นตอนแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในกรณีที่พบปัญหา TFE สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ถึงวัตถุดิบแรกของกระบวนการ และกำหนดขอบเขตของขั้นตอนการเกิดปัญหาได้

ด้วยความเข้มงวดด้านการควบคุมคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ TFE ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2015 และ IATF16949:2016


เริ่มต้นเทคโนโลยีใหม่ "อลูมิเนียม ฟอร์จจิ้ง" เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานรถยนต์ EV

ในปัจจุบัน รถยนต์ EV มีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต และมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น โดยบริษัท TFE คาดว่าจะมีอัตราส่วนการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในอนาคต ซึ่งส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของรถยนต์ EV จะต้องมีน้ำหนักเบา ทำให้วัสดุอลูมิเนียมมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทางบริษัท TFE เล็งเห็นถึงความต้องการที่มีต่อวัสดุอลูมิเนียมนี้ ทาง TFE จึงขยายกระบวนการผลิตให้ครอบคลุมถึงการฟอร์จจิ้งอลูมิเนียม รวมไปถึงจัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการผลิตในส่วนนี้


นอตสกรู ฮันชินเนจิ HANSHIN NEJI

▲ ตัวอย่างการใช้งานนอตสกรูที่บริษัท TFE

ในกระบวนการฟอร์จจิ้ง เครื่องจักรที่ใช้ ต้องทนอยู่กับแรงมหาศาล ดังนั้น นอตสกรูที่ดีและมีค่าความแข็งที่ถูกต้องตามมาตรฐาน จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการช่วยยึดระหว่างแม่พิมพ์และแท่นเครื่องจักร ให้สามารถเดินเครื่องจักรได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งาน


ด้วยคุณสมบัติด้านความแข็งแรง และมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากญี่ปุ่น
ทำให้เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของ ฮันชิน เนจิ

ก่อนการใช้งาน บริษัท TFE ได้พบปัญหาจากการใช้นอตสกรูที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้นอตสกรูเกิดการคลายตัวระหว่างการใช้งาน รวมถึงเกิดการแตกหัก/ฉีกขาด ในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังทำงานอยู่ นำไปสู่ปัญหาด้านคุณภาพของชิ้นงาน รวมถึงสร้างความยากลำบากในการเปลี่ยนนอตสกรูเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักร ส่งผลให้เสียเวลาในการทำงานมากยิ่งขึ้น ทำให้ทางบริษัทเริ่มมองหานอตสกรูที่ดี มีคุณภาพ และเหมาะสมกับการใช้งานในกระบวนการฟอร์จจิ้ง

เงื่อนไขในการใช้งานนอตสกรูของ TFE
■ ผลิตจากวัสดุที่ได้คุณภาพ เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละประเภทที่ใช้งาน
■ มีกระบวนการผลิต เช่น การรีดเกลียว หรือ การอบชุบแข็ง เหมาะสม และถูกต้องตามมาตรฐาน
⇒ เพื่อให้ได้นอตที่มีความแข็งที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานในกระบวนการฟอร์จจิ้ง

เพื่อหานอตสกรูที่ตอบโจทย์การใช้งาน ทางบริษัท TFE ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานออกบูธแสดงสินค้าที่ BITEC ซึ่งเป็นนิทรรศการที่ได้รวมรวบผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนอตสกรูทั้งในและต่างประเทศเอาไว้มากมาย และได้พบกับบูธของฮันชิน เนจิ จึงได้สอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้งานนอตสกรูต่าง ๆ ที่บริษัทได้พบเจอ และได้คำตอบว่า วัสดุและสถานที่ผลิต รวมไปถึงกระบวนการขึ้นรูป ส่งผลต่อคุณสมบัติของนอตสกรู และได้รับคำแนะนำให้ทดลองใช้งานนอตสกรูตัวอย่างของฮันชิน เนจิ ผลลัพธ์จากการใช้งานดี ตอบโจทย์การใช้งาน TFE จึงเริ่มเชื่อมั่นในคุณภาพ และมีการขยายผลใช้งานนอตสกรูของฮันชิน เนจิอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


นอตสกรู ฮันชินเนจิ HANSHIN NEJI

▲ ตัวอย่างสกรูหัวจมเกรด 12.9 ที่บริษัท TFE ใช้งานอยู่

ความประทับใจหลังการใช้งาน

“เนื่องจากเลือกใช้นอตสกรูที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตรงกับความต้องการ ทำให้สามารถใช้งานได้ในระยะยาว โดยสามารถใช้ได้นานถึง 6 เดือน นอกจากนี้มีบริการที่รวดเร็ว และสามารถตอบสนองการใช้งานในกรณีที่เร่งด่วนได้ ซึ่งบริษัทของเราใช้งานนอตขนาดพิเศษ จึงต้องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น อย่างไรก็ตามทางบริษัทฮันชินก็มีบริการที่ดี สามารถหาวิธีนำเข้านอตมาให้เราใช้งานได้ทันเวลาทุกครั้ง ตอนนี้เราใช้บริการนอตสกรูจากฮันชินมาแล้ว 5 ปี และตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นครับ” (คุณบุญชัย จันทร์ศรีพิบูล กรรมการผู้บริหาร จากบริษัท TFE กล่าว)


ปัญหาด้านคุณภาพของนอตสกรูที่มักพบในการใช้งาน
สามารแก้ไขด้วยนอตของฮันชิน เนจิ

ปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ คือคุณภาพของนอตสกรูที่ใช้งานกับเครื่องจักร ซึ่งหากเป็นนอตสกรู ที่ไม่ได้มาตรฐาน อายุการใช้งานจะสั้น ทั้งจากอาการนอตสกรูแตกหัก/เกลียวรูด ใช้งานได้ไม่กี่ครั้งก็ต้องเปลี่ยน ทำให้ต้องมีการหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบำรุง ส่งผลให้สายการผลิตต้องหยุดชะงักและกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิต แต่เมื่อใช้งานนอตของทางฮันชิน เนจิ ปัญหาที่ลูกค้าเคยเจอทั้งหมดก็ไม่พบอีกเลย ปัญหาเรื่องคุณภาพและอายุการใช้งานของนอตสกรูที่สามารถใช้ได้นานกว่าของเดิมถึง 3 เท่า ช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าแรง และสามารถวางแผนการซ่อมบำรุงในครั้งถัดไปได้อย่างแม่นยำ

ถึงแม้นอตสกรูจะเป็นเพียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ แต่คุณภาพของนอตสกรูนั้นส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตเป็นอย่างมาก ทั้งในแง่ของความปลอดภัย และประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

นอกจากการจัดจำหน่ายนอตคุณภาพสูง จัดส่งอย่างรวดเร็ว ที่เป็นจุดเด่นของบริษัท ฮันชิน เนจิ แล้ว ยังมีอีกจุดเด่นหนึ่ง คือ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานนอตสกรู โดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนอตสกรูให้กับลูกค้ามากมายทั้งในและต่างประเทศ โดยฮันชิน เนจิ มีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและสะดวกมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของนอตสกรู


“จากการใช้งาน HANSHIN มาตลอด 5 ปี เราพอใจในคุณภาพเป็นอย่างมาก และไม่เคยพบปัญหาใด ๆ ในการใช้งาน หลังจากนี้ไป ผมหวังว่าจะได้รับบริการและสินค้าที่ราคาเป็นธรรมอย่างนี้ต่อไปครับ” (คุณบุญชัย จันทร์ศรีพิบูล กรรมการผู้บริหาร จากบริษัท TFE กล่าว)


เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านอตสกรูของฮันชิน เนจิ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก


▲ พนักงานของ บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ฮันชิน เนจิ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับความร่วมมือจาก
THAI FORGING ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด หนึ่งในผู้นำบุกเบิกด้านการผลิตและให้บริการ Warm และ Hot Forging ที่มีคุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยบุคลากรที่พร้อมด้วยทักษะ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ผนวกกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทำให้บริษัท ไทย ฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมายาวนานกว่า 33 ปี

หากกำลังมองหานอตสกรูที่น่าเชื่อถือและมั่นใจได้ ขอให้นึกถึง ฮันชิน เนจิ เป็นอันดับแรก ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66 (0)38-348-290

Nilobon Hirunwat (Pey)
Mobile: +66 (0) 82-451-5504
Email: pey@hanshin-neji.com

News Categories
hanshin
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้