Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en01.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en02.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • โซลูชันที่ 5 alworks ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HCM) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานช่วงยุค New Normal ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

โซลูชันที่ 5 alworks ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HCM) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานช่วงยุค New Normal ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

27/07/2022
iCONEXT CO., LTD.

การจัดการและอบรมบุคลากรได้อย่างเหมาะสมเปรียบเสมือนทางลัดในการเพิ่มผลกำไรสูงสุดให้กับองค์กร อย่างไรก็ตาม ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลมักจะถูกชะลอการลงทุนออกไป โดยเฉพาะบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นในไทยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิต ยังมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่นำระบบเข้ามาใช้ในการทำงาน

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?
- มีระบบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคลากรจำนวนมากและข้อมูลในระบบเหล่านั้นไม่เชื่อมโยงกันทำให้ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองทุกครั้ง
- เนื่องจากจำนวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต่อจำนวนพนักงานทั้งหมดไม่สัมพันธ์กัน จึงทำให้เกิดภาระงานหนัก
- ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความสามารถของพนักงานแต่ละคนจึงไม่สามารถพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสม
- ข้อมูลไม่เพียงพอต่อการสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร

ในบทความนี้เราจึงขอแนะนำ 'alworks' ระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HCM) ที่สามารถแก้ไขปัญหาข้างต้นได้


จัดการแบบรวมศูนย์ด้วยระบบคำนวณเงินเดือน การสรรหาบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้ 8 ฟังก์ชันที่สามารถใช้ข้อมูลทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

■ การจัดการเงินเดือน / เบี้ยเลี้ยง

- จัดการค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงของพนักงานได้ง่าย
- บันทึกเวลาเข้า-ออกงานของพนักงานอย่างง่ายดายและแม่นยำ
- นอกจากเงินเดือนแล้วยังสามารถคำนวณภาษีได้เช่นกัน
*สอดคล้องกับกฎหมายในประเทศไทย

■ การสรรหาบุคลากร

- พนักงานระดับหัวหน้าสามารถแจ้งขอรับพนักงานใหม่ได้โดยตรงผ่านระบบ
- ผู้สมัครงานสามารถส่งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติการทำงานผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสามารถนัดหมายการสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้
- หลังจากการสัมภาษณ์ สามารถให้คะแนนในระบบและบันทึกผลการสัมภาษณ์

■ การกำหนดเป้าหมายและแผนงาน

- สามารถเก็บข้อมูลของพนักงานทุกคนไว้ในระบบ
- สามารถกำหนดเป้าหมายองค์กรและ KPI ได้
- พนักงานสามารถจัดทำแผนพัฒนาตนเอง โดยกรอกข้อมูลในระบบและตรวจสอบความคืบหน้าได้ตลอดเวลา

■ การประเมินผลการปฏิบัติงาน

- ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานผ่านระบบได้
- สามารถกำหนด KPI สำหรับพนักงานแต่ละคนและตรวจสอบความคืบหน้าได้
- รองรับการประเมินแบบ 360 องศา

■ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- จัดทำโครงสร้างของหลักสูตรอบรมและ Road Map สำหรับพัฒนาพนักงาน อีกทั้งยังแนะนำหลักสูตรการฝึกอบรมที่เหมาะสำหรับพนักงานแต่ละคน โดยพนักงานสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนและลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง
- สนับสนุนการพัฒนาทักษะของพนักงานแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง
- สามารถดู Career Path ในระบบและสร้างเแรงจูงใจให้กับพนักงานได้


▲ ตัวอย่างหน้าจอแดชบอร์ดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

■ การถ่ายโอนงาน

- หากพนักงานลาออกจากบริษัท สามารถเลือกพนักงานที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นมารับผิดชอบงานแทนได้
- จัดทำแผนพัฒนาความสามารถสำหรับพนักงานแต่ละระดับได้
- มีฟังก์ชันสำหรับรองรับการเลื่อนตำแหน่งพนักงาน

■ การจัดการกำลังคน

- ออกแบบและจัดทำแผนผังองค์กรบนแดชบอร์ดได้
- ระบุรายละเอียดของงานแต่ละตำแหน่ง (Job Description) ได้
- สามารถจัดทำแผนด้านทรัพยากรบุคคลรวมถึงการเลื่อนตำแหน่ง การเปลี่ยนสายงาน และการเกษียณอายุ ตลอดจนจัดทำแผนกำลังคนสำหรับแต่ละโครงการได้


▲ ตัวอย่างหน้าจอแดชบอร์ด HR

■ บริการตนเองสำหรับพนักงาน

- พนักงานสามารถยื่นขอลาหยุด เบิกค่าเดินทาง ลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมและอื่นๆได้ด้วยตัวเอง
- แบบฟอร์มจะถูกส่งไปยังหัวหน้างานอัตโนมัติผ่านระบบ และสามารถตรวจสอบหรืออนุมัติผ่านระบบได้
- รองรับการใช้งานทั้งบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต


▲ตัวอย่างหน้าจอแดชบอร์ดการยื่นคำขอต่างๆ

ข้อดีของการใช้งาน alworks ที่จะช่วยปรับปรุงการทำงานด้านบุคลากร!

ระบบ alworks มีฟังก์ชันที่จำเป็นสำหรับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบครัน จึงมีข้อดี ดังต่อไปนี้

ข้อดีของระบบ alworks
✓ เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR โดยรวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรไว้ในระบบเดียว
✓ ลดภาระงานของฝ่ายบุคคล เนื่องจากพนักงานสามารถยื่นคำขอต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
✓ รองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ เช่น ในสำนักงาน โรงงาน และการทำงานจากที่บ้าน เป็นต้น
✓ รองรับการใช้งานทั้งบนเว็บไซต์และโทรศัพท์มือถือ
✓ ลดการใช้กระดาษลงอย่างมากเนื่องจากเปลี่ยนแบบฟอร์มจากเอกสารมาเป็นแบบดิจิทัล

▲สามารถใช้งานได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

สามารถปรับแต่งระบบและเลือกรูปแบบการใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ

โดยทั่วไปแล้วระบบ HR ที่เป็นซอฟต์แวร์แพ็คเกจ จะปรับเปลี่ยนระบบได้ยาก แต่ alworks เป็นระบบที่พัฒนาแบบ low-code จึงสามารถปรับแต่งได้ตามเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้รูปแบบการใช้งานยังมีทั้งการใช้งานบนคลาวด์และแบบ On-premise (ติดตั้งภายในบริษัท) โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งานได้ อีกทั้งเรายังสามารถรับฟังปัญหาของลูกค้าในปัจจุบันและเงื่อนไขที่ต้องการ พร้อมทั้งออกแบบและนำเสนอแผนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้อีกด้วยหากคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงานหรือสนใจแพลตฟอร์มระบบ HCM “alworks” ตลอดจนต้องการให้เราสาธิตการใช้งานระบบ สามารถติดต่อสอบถามเราได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us
News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้