Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en01.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en02.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • ตัวอย่างการใช้งาน RPA สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานที่ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เช่น จัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดทำรายงาน

ตัวอย่างการใช้งาน RPA สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโรงงานที่ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างอัตโนมัติ เช่น จัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดทำรายงาน

05/10/2023
iCONEXT CO., LTD.

ในยุคปัจจุบัน อุตสาหกรรม 4.0 มีการแข่งขันที่รุนแรง จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมต่างๆ หันมาใช้งาน RPA และเริ่มใช้งานระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Robotic Process Automation (RPA) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแทนมนุษย์ในระบบอัตโนมัติ ถือเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ไม่เพียงแค่อำนวยความสะดวกในการทำงานของแผนกไอทีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการทำงานของกระบวนการผลิตในยุคดิจิทัลอีกด้วย

สำหรับในประเทศไทย รัฐบาลส่งเสริมการใช้งาน RPA ทั้งในสายการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ อีกทั้งในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็วอีกด้วย ในบทความนี้ จึงขอแนะนำตัวอย่างการใช้งาน RPA ที่ประสบความสำเร็จในสายการผลิต ซึ่งเราหวังว่าจะช่วยให้คุณค้นพบและเข้าใจถึงปัญหาและงานที่สามารถใช้ RPA มาแก้ไขปัญหาในองค์กรหรือที่ทำงานของคุณ


งานในโรงงานที่นำ RPA มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ ‐ รวบรวมกรณีต่างๆ

กรณีที่ 1: การเตรียมข้อมูลก่อนจัดทำแผนการผลิต

ในการจัดทำแผนการผลิต จะต้องดึงข้อมูลจากระบบภายในต่างๆ เช่น ระบบการขาย ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง แล้วป้อนแผนการผลิตรายวันพร้อมกับพิจารณาการวางแผนบุคลากร การวางแผนด้านต้นทุนและการจัดซื้อวัสดุ หลังจากนั้นจะส่งอีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง งานเหล่านี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ RPA พนักงานเพียงแค่ตรวจสอบผลลัพธ์ที่จัดทำขึ้นเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงประหยัดเวลาแต่ยังมั่นใจได้ในความถูกต้องของข้อมูล ทำให้สามารถสร้างแผนการผลิตได้ดีขึ้น


กรณีที่ 2: การจัดการรายการส่วนประกอบ

การจัดการรายการส่วนประกอบ (BOM) มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต เมื่อพนักงานป้อนข้อมูลวัตถุดิบแต่ละชนิดด้วยมือ หากเกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและกระบวนการของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เมื่อนำ RPA มาใช้จัดการ BOM โดยอัตโนมัติ จะทำให้แบ่งปัน Drawing และทำการเปลี่ยนแปลงวัสดุในโรงงานและกระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น จึงสร้าง BOM ที่แม่นยำได้ในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้สามารถป้องกันการสั่งวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องและผลิตชิ้นงานตามแผนได้อย่างแม่นยำ


กรณีที่ 3: การจัดการคำสั่งซื้อ

ปกติพนักงานจะตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ได้รับจากคู่ค้าทางอีเมลด้วยสายตาและป้อนข้อมูลลงในระบบการสั่งซื้อ RPA เหมาะสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำๆ เช่นนี้ โดยหุ่นยนต์จะดาวน์โหลดข้อมูลใบสั่งซื้อจากอีเมลอัตโนมัติ คัดลอกเนื้อหาและโพสต์ไปยังระบบการสั่งซื้อ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลของพนักงาน และสามารถจัดสรรทรัพยากรบุคคลไปทำงานอื่นๆ ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถจัดการได้ ทำให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมได้


กรณีที่ 4: การควบคุมคุณภาพ


ในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำเป็นจะต้องบันทึกผลลงในแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณภาพแล้วจึงป้อนข้อมูลลงในระบบ อย่างไรก็ตาม กระบวนการตรวจสอบแบบอะนาล็อกนี้ไม่เพียงแต่ใช้เวลานานเท่านั้น ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลอีกด้วย การนำ RPA เข้ามาใช้ สามารถแปลงผลการตรวจสอบให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยอ่านข้อมูลที่บันทึกบนกระดาษด้วย AI-OCR แล้วบันทึกลงในระบบโดยอัตโนมัติ ผู้รับผิดชอบเพียงแค่ตรวจสอบผลอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาด


กรณีที่ 5 : การจัดการสินค้าคงคลัง


การจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ถือเป็นงานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งหากวัตถุดิบไม่เพียงพออาจส่งผลต่อกระบวนการผลิตและทำให้การจัดส่งล่าช้าได้ หากนำ RPA มาใช้จะช่วยให้การจัดการสินค้าคงคลังทำได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับใบส่งมอบสินค้าจากคู่ค้าทางอีเมล RPA จะหักลบจำนวนที่ระบุไว้ในใบส่งมอบออกจากจำนวนสินค้าในระบบโดยอัตโนมัติ และคำนวณยอดคงเหลือของสินค้าคงคลัง พร้อมทั้งบันทึกในระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้อัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องมีคนคอยตรวจสอบและปรับจำนวนสินค้าคงคลังเองทุกครั้ง อีกทั้งยังรู้จำนวนสินค้าคงคลังได้อย่างแม่นยำแบบเรียลไทม์


กรณีที่ 6: การจัดทำรายงาน

ในอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นต้องรวบรวมใบแจ้งหนี้และผลการจัดส่งสินค้าทำเป็นรายงานทุกสิ้นเดือนและส่งให้กับผู้บริหาร โดยปกติพนักงานจะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการจัดส่งสินค้าจากแต่ละระบบภายในโรงงาน แล้วป้อนข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบรายงาน รวมถึงคำนวณราคาและจำนวนด้วยตนเอง ซึ่งหากมีลูกค้าจำนวนมากก็จะยิ่งส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการทำรายงาน และอาจเกิดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลและการคำนวณได้


ทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต ดำเนินการผลิต ไปจนถึงการจัดส่ง

การใช้ RPA ทำให้สามารถรับข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลการจัดส่งจากแต่ละระบบได้อย่างอัตโนมัติ และสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบรายงานพร้อมทั้งคำนวณข้อมูลโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถแนบรายงานกับอีเมลให้อัตโนมัติและส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้ กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดสามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้โดยใช้ RPA จึงช่วยลดชั่วโมงการทำงานและป้องกันข้อผิดพลาดของมนุษย์ได้

ทั้งหมดนี้ คือ ตัวอย่างการนำ RPA มาใช้ในกระบวนการและกรณีต่างๆ สำหรับโรงงานและอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งทุกท่านอาจจะเคยพบปัญหาในการทำงานที่ใกล้เคียงกับตัวอย่างเหล่านี้มาก่อน

บริษัท iCONEXT ของเรามีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบแบบ Scratch สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ (RPA) ตามความต้องการของลูกค้าและลักษณะเฉพาะของโรงงาน เราพร้อมให้การสนับสนุนการนำ RPA มาใช้ เพื่อทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นอัตโนมัติ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตไปจนถึงการส่งมอบสินค้า ทำให้การทำงานในโรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยพัฒนาประสิทธิผลได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยหากคุณสนใจทำให้กระบวนการทำงานในโรงงานกลายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือสนใจการนำ RPA ไปใช้ สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us
News Categories
NEWS: โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้