Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en01.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 136 [image_url] => company-136-company-136-iconext_slider_en02.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • แนวคิดของ iCONEXT ภายใต้ยุคที่การตัดสินใจด้วยข้อมูลจากระบบ IoT (Data Driven)มีความสำคัญมากขึ้น

แนวคิดของ iCONEXT ภายใต้ยุคที่การตัดสินใจด้วยข้อมูลจากระบบ IoT (Data Driven)มีความสำคัญมากขึ้น

09/04/2024
iCONEXT CO., LTD.

ว่ากันว่าข้อมูลจะสร้างมูลค่าได้เมื่อมีการนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ แม้เราจะมีข้อมูลที่ไร้ประโยชน์อยู่เป็นจำนวนมากก็ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าได้นั่นเอง

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมการผลิตได้นำอุปกรณ์ IoT มาใช้เพื่อเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรในโรงงานมาแสดงบนแดชบอร์ด ซึ่งถือเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ บริษัท iCONEXT ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนระบบเพื่อใช้งาน Data Driven จากระบบ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในบทความครั้งก่อน เราได้นำเสนอโปรเจกต์เกี่ยวกับ IoT โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์ IoT เพื่อตรวจสอบหมายเลขชิ้นส่วนที่ซ้ำกันก่อนนำเข้าสู่เครื่องจักร และเพื่อติดตามสถานะของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการได้ อย่างไรก็ตาม การทำ Data Visualization เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน เพราะเมื่อเรามีข้อมูลในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า ข้อมูลสายการผลิตที่นำมาทำให้มองเห็นได้ ข้อมูลการทดสอบคุณภาพสินค้า ก็สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และต่อยอดด้วยการนำไปสร้าง Prediction Model ด้วย AI เพื่อใช้ข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Smart Factory Image

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างด้วย AI ได้ จึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data analyst) และผู้ที่มีประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ บริษัทไอโคเน็กซ์จึงมีแผนจะแนะนำบริการให้คำปรึกษาในเรื่องนี้ต่อไป


ผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ Smart Factory ได้ไม่ยากเมื่อนำ IoT มาใช้ร่วมกับ AI

Machine Learning เปรียบเสมือนกับสมองของ AI ทำหน้าที่สร้าง "Prediction Model" ผ่านการฝึกฝนและทดสอบข้อมูลด้วยอัลกอริธึมต่างๆ โดยข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้และสร้าง "Prediction Model" ด้วยฟังก์ชันการเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง กล่าวคือ ข้อมูลจำนวนมากที่เพียงพอต่อการฝึกฝนและทดสอบจำเป็นต้องเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างเชิงตรรกะ

บริษัท iCONEXT มีเครื่องมือ AI คือ "DAVinCI LABS" ซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของเครื่องอัตโนมัติและมีการนำไปใช้ในธุรกิจการเงินเป็นส่วนใหญ่ โดย DAVinCI LABS คือ ระบบที่ทำการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างแบบจำลองเชิงคาดการณ์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

▲ หน้าจอการวิเคราะห์ข้อมูลของ DAVinCI LABS

DAVinCI LABS เป็นระบบที่เหมาะสำหรับสถาบันการเงินและบริษัทสินเชื่อเพราะสามารถสร้างแบบจำลองการคาดการณ์ตามข้อมูลของลูกค้าได้ ดังต่อไปนี้
・ทำนายความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้อนุมัติสินเชื่อได้แม่นยำยิ่งขึ้น และได้ลูกค้าชั้นดีเพิ่มขึ้น
・ทำนายสถานะการชำระเงินของลูกหนี้ และดำเนินมาตรการติดตามทวงถามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
・ทำนายกลุ่มลูกค้าที่จะสมัครขอสินเชื่อ เพื่อส่งอีเมลโปรโมชันด้านการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ เนื่องจาก DAVinCI LABS เป็น Auto Machine Learning จึงนำไปใช้ในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจการเงินได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการเก็บข้อมูลที่ได้จากเครื่องจักรในโรงงานไว้อยู่แล้ว จึงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ (เช่น ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เป็นต้น) แต่ประเด็นสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการใช้ Machine Learning Tools คือ

(1) รู้ว่าอยากนำ AI มาแก้ปัญหาเรื่องใด
(2) กำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาให้ชัดเจนน
(3) มีข้อมูลที่ใช้งานได้เพียงพอ (ข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง)

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำ AI และ Machine Learning ไปใช้ในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายไปจนถึงการเตรียมข้อมูล การสร้าง Prediction Model และการนำโมเดลไปใช้งานจริง

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นในการใช้งาน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบว่าปัจจุบันมีกระบวนการทางธุรกิจในส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงก่อนหรือไม่ ซึ่งหากยังไม่มีระบบ IoT ที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องจักร หรือมีระบบอยู่แล้วแต่เก็บข้อมูลได้ไม่ครบตามที่ต้องการ เรามีบริการให้คำปรึกษาในการนำระบบ IoT มาใช้งาน และนำเสนอแผนการตรวจสอบและปรับปรุงระบบที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน นอกจากนี้ หากคุณสนใจ AI หรือ Machine Learning เราก็สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อนำไปสู่การใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้

Smart Factory Image

▶ ข้อดีและข้อควรระวังในการใช้ AI ตลอดจนการเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจด้วยข้อมูลแบบ DATA DRIVEN

หากคุณต้องการใช้งานเครื่องมือ BI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล หรือสนใจยกระดับโรงงานให้เป็นโรงงานอัจฉริยะโดยใช้ IoT และ AI / Machine Learning หรือต้องการเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจด้วยข้อมูลแบบ DATA DRIVEN สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มของ iCONEXTแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us
News Categories
NEWS: โซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสำนักงาน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้