Products

FILSTAR

ลักษณะพิเศษของ “FILSTAR เครื่องกรองชนิดปราศจากไส้กรอง” ของเสียที่ได้จากอุตสาหกรรมเป็นศูนย์: เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ไส้กรอง จึงไม่ทำให้เกิดของเสียใดๆ ทั้งสิ้น การบำรุงรักษาเป็นศูนย์: งานเปลี่ยนฟิลเตอร์ที่น่าเบื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์: ไม่ต้องซื้อแผ่นกรอง, ไม่ต้องเสียค่าแรงคนสำหรับเปลี่ยนฟิลเตอร์

eCELL

eCELL (เครื่องกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำยาหล่อเย็นชนิดทำละลาย) : ใช้กระบวนการสร้างไอออนทองแดงจากภายในตัวเครื่อง พอขจัดแบคทีเรียได้แล้วทำให้ควบคุมการส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ในน้ำมันกลึงและทำให้แหล่งผลิตมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
Contact Us
Categories
Feature
News