ในประเทศไทยหากพูดถึงอุปกรณ์นิวเมติกคงต้องนึกถึงบริษัท KOGANEI ! เราพร้อมช่วยท่านเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดพนักงานด้วยอุปกรณ์นิวเมติกหลากหลายชนิด

บริษัท KOGANEI เป็นผู้บุกเบิกด้านอุปกรณ์นิวเมติก อุปกรณ์นิวเมติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันอากาศซึ่งอยู่รอบตัวเราในการก่อให้เกิดกำลังขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ แรงดันอากาศนั้นถือเป็นพลังงานสะอาดที่มีต้นทุนต่ำ อุปกรณ์นิวเมติกของบริษัท KOGANEI จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่างๆให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดการใช้พนักงานลง
Company Profile
บริษัท KOGANEI (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท โคกาเนอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้บริหาร Yasufumi Funayama
ที่อยู่

เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ Ⅰ ห้อง 1207, 1202 ชั้น 12 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900

สินค้า จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติก, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิต
วันที่ก่อตั้ง มิถุนายน ปี 2006
ทุนจดทะเบียน 106,500,000 บาท
บริษัทหลัก บริษัท KOGANEI CORPORATION
ผู้ถือหุ้น 14 ท่าน
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-513-1228~31

Funayama
Mobile: +66(0)9-2279-4373
Email: funayama@koganei-corp.com