ในประเทศไทยหากพูดถึงอุปกรณ์นิวเมติกคงต้องนึกถึงบริษัท KOGANEI ! เราพร้อมช่วยท่านเปลี่ยนให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดพนักงานด้วยอุปกรณ์นิวเมติกหลากหลายชนิด

บริษัท KOGANEI เป็นผู้บุกเบิกด้านอุปกรณ์นิวเมติก อุปกรณ์นิวเมติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันอากาศซึ่งอยู่รอบตัวเราในการก่อให้เกิดกำลังขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ แรงดันอากาศนั้นถือเป็นพลังงานสะอาดที่มีต้นทุนต่ำ อุปกรณ์นิวเมติกของบริษัท KOGANEI จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนอุตสาหกรรมต่างๆให้เป็นระบบอัตโนมัติและลดการใช้พนักงานลง
Company Profile
บริษัท KOGANEI (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัท โคกาเนอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้บริหาร SATORU SHIBUSAWA ซาโตรุ ชิบุซาวะ
ที่อยู่

เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ Ⅰ ห้อง 1207, 1202 ชั้น 12 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10900

สินค้า จำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวเมติก, อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าสถิต
วันที่ก่อตั้ง มิถุนายน ปี 2006
ทุนจดทะเบียน 106,500,000 บาท
บริษัทหลัก บริษัท KOGANEI CORPORATION
ผู้ถือหุ้น 14 ท่าน