Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 39 [image_url] => company-39-20220418_Koyo_Magazine_Banner_1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • บริการ Overhaul 4 ประเภทของบริษัท Koyo ตามสภาพของเครื่องเจียรและวัตถุประสงค์การใช้งาน (การซ่อมแซม, การปรับปรุงและการฟื้นฟูสภาพ)

บริการ Overhaul 4 ประเภทของบริษัท Koyo ตามสภาพของเครื่องเจียรและวัตถุประสงค์การใช้งาน (การซ่อมแซม, การปรับปรุงและการฟื้นฟูสภาพ)

21/01/2020
Koichi Nishioka
Director / General manager

ธุรกิจ Overhaul ของบริษัทได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังแล้วที่โรงงานแห่งใหม่ในอำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จากการก่อตั้งโรงงานใหม่นอกเหนือไปจากโรงงานเดิมที่มีอยู่ทำให้คาดหวังว่าธุรกิจนี้จะเติบโตขึ้นมาเป็นธุรกิจหลักต่อจากธุรกิจ Intermediate shaft เดิม เพื่อสนับสนุนแนวคิดที่ว่า "การให้บริการหลังการขายเป็นความรับผิดชอบในฐานะของผู้ผลิต" บทความฉบับนี้จึงขอแนะนำ "การ Overhaul 4 ประเภท" ของบริษัทเพื่อสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว


การ Overhaul 4 ประเภทของบริษัท Koyo ตามสภาพของเครื่องจักรและวัตถุประสงค์การใช้งาน

แม้จะเรียกว่าการ Overhaul หรือการซ่อมแซมเหมือนกัน แต่เนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามสภาพของเครื่องเจียรหรือวัตถุประสงค์การใช้งาน ในฐานะของผู้ใช้งานแล้วย่อมต้องการให้มีการฟื้นคืนสภาพการทำงานได้ในเร็ววันเพื่อจะได้เริ่มทำการผลิตได้อีกครั้ง ธุรกิจการ Overhaul จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หากกระทำเพียงแค่การวินิฉัยเครื่องจักรและกำหนดมาตรการแก้ไขในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ด้วยเหตุนี้บริษัทเราจึงได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 4 ประเภทตามด้านล่างนี้ เพื่อกำหนดวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละกรณี


① "การซ่อมแซม" เครื่องจักรทั่วไป

บริษัทเรามีการจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลือง อาทิ Ball screw, Bearing ฯลฯ ไว้ในรูปแบบของแพ็คเกจ โดยทั่วไปแล้วจะเก็บไว้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถทำการสับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ในทันทีเพื่อทำการผลิตได้เร็วมากขึ้น


② การปรับปรุง "เครื่องจักร" ที่ไม่สามารถกระทำเพียงแค่การสับเปลี่ยนชิ้นส่วนได้

เป็นการสับเปลี่ยน Jig หรือ Tool ที่จำเป็นในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการที่วางไว้เพื่อรองรับความต้องการในแต่ละกรณีเนื่องจากเราไม่สามารถทำการติดตั้ง Jig หรือ Tool ใหม่เข้าไปโดยตรงได้ บริษัทเรามีการเก็บรักษา Drawing ของเครื่องเจียรที่ผลิตโดยบริษัทไว้ทั้งหมด ดังนั้นจึงสามารถทำการปรับปรุงได้ด้วยตนเอง


③ การวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องจักร (Overhaul)

เป็นการวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องจักรที่มีความแม่นยำลดลง หลังผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนานเพื่อให้สามารถกลับมาทำการผลิตได้อีกครั้ง บริษัทเรามีวิศวกรผู้ชำนาญการด้านงานขัดที่ได้รับการฝึกฝนจากสำนักงานใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นในการทำงานลักษณะนี้ "งานขัด" พื้นผิวนั้นจะต้องอาศัยองค์ความรู้และความชำนาญที่ผ่านการฝึกฝนมาในแต่ละกระบวนการ จึงจะสามารถเรียกคืนความแม่นยำดังกล่าวให้กลับคืนมาได้ ความแม่นยำของเครื่องจักรที่ได้รับการฟื้นฟูจะได้รับการตรวจสอบก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า

 การวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่องจักร (Overhaul)

▲วิธี "การขัด"


④ "การฟื้นคืนสภาพ" เพื่อชุบชีวิตใหม่ให้กับเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

"การฟื้นคืนสภาพ" มีความหมายที่เพิ่มเติมจากการ Overhaul เป็นการทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางกรณีอาจเรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่วยชุบชีวิตให้กับเครื่องเจียรเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเครื่องจักรที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานเกิน 10 ปีนั้น อาจไม่สามารถทำการซ่อมแซมให้กลับคืนได้ดังเดิมเนื่องจากขาดชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ ในกรณีนี้อาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ NC เพื่อจัดทำเป็นระบบอัตโนมัติหรือติดตั้ง Touch panel เพื่อให้การใช้งานสะดวกมากขึ้นได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ตรวจวัดหรือขนย้ายเข้าไปได้อีกด้วย

เราจะรับผิดชอบเครื่องจักรที่ตนเองสร้างขึ้นมา เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของเราได้นานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้ คือ แนวคิดที่พวกเราบริษัท KOYO ให้ความสำคัญ

ติดตั้งเครื่องเจียรแบบโรตารีสำหรับ Spindle ภายในโรงงาน

▲ติดตั้งเครื่องเจียรแบบโรตารีสำหรับ Spindle ภายในโรงงาน !


■หากท่านมีความสนใจในธุรกิจการ Overhaul หรือการบำรุงรักษาของบริษัท Koyo Joint (Thailand) แล้ว กรุณาสอบถามได้โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-086-911~5

Warangkana
Mobile: +66(0)81-682-7219
Email: warangkana@koyo.co.th

Categories
News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้