• HOME
  • >
  • PRODUCT
  • >
  • Centerless grinding machine รุ่น C4520F
Centerless grinding machine
Centerless grinding machine รุ่น C4520F

เครื่อง Centerless ที่มีความละเอียดสูงและใช้เวลาในการเปลี่ยนรุ่นน้อยด้วย Work pass line ที่คงที่ !

จากการ Fix work rest และปรับ Work pass line ให้คงที่ทำให้สามารถรักษาสภาพของ Work pass line ที่แม้แต่มือสมัครเล่นก็สามารถทำได้ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถลดระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นลงได้ เครื่อง Centerless grinding นี้จะช่วยให้การแปรรูปชิ้นงานในประเทศญี่ปุ่น, ไทยและโลกมีความละเอียดมากยิ่งขึ้น
Contact Us
Tel:038-533-103-10
Mobile:089-244-4514(Mr.Nishioka)
Email:nishioka@koyo.co.th

Mobile:081-682-7219(Ms.Warangkana)
Email:warangkana@koyo.co.th