• HOME
  • >
  • PRODUCT
  • >
  • Centerless grinding machine รุ่น C6020 / C6030 / C6040 / C6060

Centerless grinding machine

Centerless grinding machine รุ่น C6020 / C6030 / C6040 / C6060

Centerless grinding machine ประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาให้สามารถแปรรูปได้ทั้งชิ้นงานหยาบและละเอียด

เป็น Centerless grinding machine ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง จากการออกแบบแต่ละชิ้นส่วนและ Unit ให้มีความเหมาะสมจึงช่วยให้สามารถประหยัดพื้นที่ลงได้มาก อีกทั้งยังมีการหมุนเวียน Coolant ภายในแท่นหินเจียร์จึงช่วยระบายความร้อนของเครื่องจักรทำให้การเริ่ม Cold start ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มความแม่นยำในการแปรรูปและช่วยลด Pinch out จากการเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้น


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Tel:+66(0)38-533-103-10
Mobile:+66(0)89-244-4514 (Mr.Nishioka)
Email:nishioka@koyo.co.th

Mobile:+66(0)81-682-7219 (Ms.Warangkana)
Email:warangkana@koyo.co.th