อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง

Spindle unit

Spindle unit ของ KOYO ช่วยให้การแปรรูปมีความละเอียดมากขึ้นด้วยความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งและการหมุน

บริษัทเราผลิตและจำหน่าย Spindle unit ที่ได้นำเอาเทคโนโลยีการผลิต Bearing ซึ่งสั่งสมประสบการณ์มาเป็นระยะเวลานานมาประยุกต์ใช้โดยเริ่มจาก Standard spindle unit, Built-in spindle, Small size and high speed spindle ฯลฯ จากความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งและการหมุนจะช่วยให้ท่านสามารถแปรรูปชิ้นงานได้อย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us
Tel:+66(0)38-533-103-10
Mobile:+66(0)89-244-4514 (Mr.Nishioka)
Email:nishioka@koyo.co.th

Mobile:+66(0)81-682-7219 (Ms.Warangkana)
Email:warangkana@koyo.co.th