อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำสูง
Ball screw

Ball screw ของบริษัท KOYO MACHINE INDUSTRIES ได้รับการยกระดับความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่งของเครื่อง Machine tool !

เป็น Ball screw ที่ใช้ในการเคลื่อนที่และกำหนดตำแหน่งของเครื่อง Machine tool อาทิเช่น Robot ที่ใช้ในอุตสาหกรรม, เครื่อง Lathe ฯลฯ Ball screw ของบริษัท KOYO MACHINE INDUSTRIES มีหลากหลายชนิด เช่น ชนิดลูก, ชนิดท่อ, ชนิดที่มีการหมุนเวียนภายในและภายนอก ฯลฯ เราพยายามที่จะยกระดับเพื่อความแม่นยำในการกำหนดตำแหน่ง
Contact Us
Tel:038-533-103-10
Mobile:089-244-4514(Mr.Nishioka)
Email:nishioka@koyo.co.th

Mobile:081-682-7219(Ms.Warangkana)
Email:warangkana@koyo.co.th