Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 62 [image_url] => company-62-company-62-company-62-MS-THECHNOS_Slider1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 62 [image_url] => company-62-company-62-company-62-MS THECHNOS_Slider2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 62 [image_url] => company-62-company-62-company-62-MS THECHNOS_Slider3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • PRODUCTS
 • >
 • OTRS10 ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสม Broadleaf

ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสม

OTRS10 ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสม Broadleaf

มียอดจำหน่ายมากกว่า 6,000 บริษัทใน 20 ประเทศทั่วโลก ! ช่วยลดระยะเวลาการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ในทุกประเภทอุตสาหกรรม !

OTRS10 ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานให้เหมาะสมนี้สามารถช่วยส่งเสริม "กิจกรรม KAIZEN" ได้ไม่แต่ในฉพาะโรงงาน หากแต่รวมถึงทุกๆหน้างานในทุกๆอุตสาหกรรมด้วยพลังของดิจิตอล

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในกิจกรรม KAIZEN ของแต่ละสาขา เช่น รถยนต์, ไฟฟ้า, โลจิสติกส์, บริการ ฯลฯ ของ 20 ประเทศทั่วโลกโดยอาศัยฟังก์ชั่นการวิเคราะห์การทำงานจากภาพถ่าย, ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์เวลาทำงาน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการจัดทำมาตรฐานการทำงานได้
OTRS10 มีคุณลักษณะพิเศษ คือ
ใช้งานง่ายโดยมีอินเตอร์เฟซที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน โดยใช้งานง่ายๆเพียงแค่คลิกเมาส์ซ้าย/ขวาและเลื่อนลูกกลิ้งบนเมาส์ไปมาเท่านั้นก็สามารถตอบสนองต่อการทำงานของผู้ใช้งานได้แล้ว
โดยผู้ใช้สามารถจะเชี่ยวชาญการใช้งานฟังก์ชั่นพื้นฐานได้โดยใช้เวลาสัมผัสเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
จากเครือข่ายและความรู้ที่บริษัท
MC TECHNOS สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานจะช่วยสนับสนุนกิจกรรม KAIZEN หลังจากที่ติตดั้งซอฟต์แวร์แล้วได้

(คุณลักษณะพิเศษของ OTRS10)
1) ลดระยะเวลาในการวิเคราะห์และการจัดทำมาตรฐานลงอย่างมาก
สามารถลดระยะเวลาในการวิเคราะห์และการจัดทำมาตรฐานแบบเดิมที่เคยใช้ภาพวิดีโอและโปรแกรม Excel ลงได้มาก

2) การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เนื่องจากสามารถนำข้อมูลการทำงานมาตรฐานที่จัดทำขึ้นมาใช้เปรียบเทียบสภาพก่อนและหลังของการทำกิจกรรม KAIZEN, เปรียบเทียบระหว่างการทำงานของพนักงานใหม่และพนักงานผู้ชำนาญการ จากข้อมูลมาตรฐานการทำงานที่เก็บไว้ ดังนั้น
จึงสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ในการทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรมหรือสามารถประเมินผลการทำกิจกรรมได้ง่ายมากขึ้น
นอกจากนี้ยังสามารถนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำคู่มือวิดีโอได้อีกด้วยจึงช่วยให้การฝึกอบรมพนักงานหรือการสั่งสมองค์ความรู้ภายในองค์กรกระทำได้ง่ายมากขึ้น

3) ช่วยประสานงานระหว่างโรงงานของบริษัทแม่ที่ประเทศญี่ปุ่นและโรงงานที่อยู่ในต่างประเทศ
จากความสามารถในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นและโรงงานที่อยู่ในต่างประเทศทำให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโรงงานอันจะนำไปสู่การ KAIZEN ได้ ทั้งยังสามารถตอบสนองต่อภาษาที่หลากหลายได้อีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ OTRS10 ได้ที่นี่
https://www.smri.asia/th/mc/news/1259//แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-632-4245~7
Email: contact@mctechnos.co.th

Wacharapong
Email: contact@mctechnos.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้