• HOME
  • >
  • ข่าว
  • >
  • การแสดงหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันกับพนักงาน

การแสดงหุ่นยนต์ภายใต้แนวคิดใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันกับพนักงาน

24/10/2018
Samurai Editorial Department

บริษัท Fujikoshi (Tokyo) ผู้ผลิต Cutting tool, Robot ที่ใช้ในอุตสาหกรรม ฯลฯ ได้เริ่มจับตลาดใหม่ในด้านของหุ่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ได้โดยใน เดือนกันยายนได้เริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า "CZ10" นอกจากนี้จะมีการ จัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทยภายในงานแสดงเทคโนโลยีด้านโลหะการระดับ นานาชาติหรือ "METALEX2018" ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใน เดือนพฤศจิกายน ภายในงานจะมีการแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันระหว่าง พนักงานและหุ่นยนต์ภายในพื้นที่เดียวกันได้โดยไม่จำเป็นต้องกั้นรั่วอีกต่อไป


CZ10 นั้นมาพร้อมกับฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัย 2 ประการ ประการแรก คือ ความ ปลอดภัยทางด้านโครงสร้าง ยกตัวอย่างเช่น มีการรักษาระยะของ Arm ไว้อย่างเพียง พอเพื่อป้องกันไม่ให้หนีบเข้ากับร่างกายของมนุษย์ ประการที่สอง คือ เมื่อมีการสัมผัส เข้ากับร่างกายของมนุษย์แล้วจะมีการตรวจจับแรงภายนอกที่มากระทำต่อหุ่นยนต์เพื่อ หยุดการทำงานและป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ จากฟังก์ชั่นด้านความปลอดภัยใน ระดับมาตรฐานสากลนี้ทำให้การที่หุ่นยนต์จะสามารถทำงานร่วมกันกับมนุษย์ได้นั้น เป็นความจริงขึ้นมาได้


ระบบอัตโนมัติแบบที่ผ่านมานั้นจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขที่ต้องมีการแยกพื้นที่การทำงาน ระหว่างมนุษย์และหุ่นยนต์ออกจากกัน อย่างไรก็ตามจากความซับซ้อนของกระบวนการ ผลิตที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดแนวคิดใหม่ที่ว่ามนุษย์และหุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกัน ได้ภายในพื้นที่เดียวกันจึงได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการ ผลิตให้มากขึ้น


หลังการจัดแสดงในงานแสดงเทคโนโลยีโลหะการแล้ว เรามีแผนที่จะนำไปจัดแสดงที่ "ศูนย์เทคโนโลยี (Technical Center)" ซึ่งอยู่ตรงอโศก จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเรา ได้เคยเปิดตัวไปแล้วที่ศูนย์ดังกล่าวนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้าได้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ได้รับจากการติดตั้งหุ่นยนต์ด้วยตาของตนเองตาม ที่คุณอากิระ ทาคาราจิมะ รองประธานได้กล่าวไว้ว่า "ต้องการให้ลูกค้าได้เห็นถึงความ สามารถที่แท้จริงของหุ่นยนต์ในแบบที่แคตตาล๊อกหรือภาพวีดีโอไม่สามารถถ่ายทอดได้"

Robot
AKIRA TAKARAJIMA
Email : akira.takarajima.nc@nachi.com
แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA
Email︰akira.takarajima.nc@nachi.com

คัตติ้งทูล
TAKESHI MIYAZAKI
Email︰takeshi.miyazaki.hf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI
Email︰tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories