ตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนเม็ดกลมล่องลึก

ตลับลูกปืนชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงสุดและสามารถใช้ได้กับเครื่องจักรแทบทุกประเภทที่ทีการหมุน

เป็นตลับลูกปืนที่เป็นสินค้าหลักของนาชิและมีปริมาณการผลิตสูงสุด จุดสัมผัสบนเม็ดลูกปืนกับรางวิ่งจะเพียงจุดเดียว และค่าความโค้งของรางวิ่งจะมีค่าความลื่นมากกว่าเม็ดบอล โครงสร้างที่เหมาะสำหรับการรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนที่ต้องความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับงานที่มีความเร็วรอบสูง
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories