• HOME
  • >
  • PRODUCTS
  • >
  • ตลับลูกปืนเม็ดกลมล่องลึก

ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนเม็ดกลมล่องลึก

ตลับลูกปืนชนิดนี้ได้รับความนิยมสูงสุดและสามารถใช้ได้กับเครื่องจักรแทบทุกประเภทที่ทีการหมุน

เป็นตลับลูกปืนที่เป็นสินค้าหลักของนาชิและมีปริมาณการผลิตสูงสุด จุดสัมผัสบนเม็ดลูกปืนกับรางวิ่งจะเพียงจุดเดียว และค่าความโค้งของรางวิ่งจะมีค่าความลื่นมากกว่าเม็ดบอล โครงสร้างที่เหมาะสำหรับการรับแรงในแนวรัศมีและแนวแกนที่ต้องความแม่นยำสูงเหมาะสำหรับงานที่มีความเร็วรอบสูง


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Robot
Thiti Suakhamron
Mobile: +66(0)63-190-3727
Email: thiti.suakhamron.jm@nachi.com


Cutting Tools
Saksith Suttisawa
Mobile: +66(0)89-828-0005
Email: tsaksith.suttisawat.fr@nachi.com


Bearing
Anirut Thongphoem
Mobile: +66(0)81-755-2388
Email: anirut.thongphoem.qs@nachi.com

Categories
Feature
News