ตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนชนิดเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม

ใช้สำหรับเพลาของเครื่องจักรประเภท Machine Tools และBall Screw Suport

โดยปกติตลับลูกปืนชนิดนี้จะเป็นลูกปืนชนิดแถวเดียว การใช้งานงานโดยการนำมาประกันสองตัว หรือมากกว่าสองก็ ซึ่งการประกบจะมี สามแบบดือ แบบหลังชนหลัง (DB),หน้าชนหน้า(DF),ประกบตามกัน(DT),ซึ่งค่าช่องว่างภายในตลับลูกปืนจะถูกเซ็ทค่าไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าใช้กับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น ใน spindel ในเครื่อง machine tool จะมีค่าความแม่นยำเป็นตัวกำหนด (JIS/ISO class 5 หรือสูงกว่า)
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories