ตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง

เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โรงงานกระดาษ,โรงพิมพ์,โรงยาง และในเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทั่วไป

รางวิ่งของวงแหวนรอบนอกของตลับลูกปืนถูกผลิตและประกอบขึ้นโดยมุ่งเน้นที่ศูนย์กลางของตลับลูกปืน เม็ดลูกปืนและรังจะประกอบเข้ากับแหวนวงในของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง NACHI เหมาะสำหรับการใช้งานการรับโหลดแนวแกน,งานที่มีการกระแทกและภาระโหลดหนัก เช่นเครื่องจักรในโรงกระดาษ,เครื่องรีดและเครื่องจักรขนาดใหญ่อื่น ๆ
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories