ตลับลูกปืน

แบริ่งกันรุนรับโหลดทิศทางเดียว

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมจะเหมาะสำหรับใช้งานกับการรับโหลดในแนวรัศมีและมีความเร็วรอบที่สูง

ตลับลูกปืนกันรุนออกแบบมาสำหรับการใช้งานสำหรับการรับโหลดในแนวแกนอย่างเดียว ซึ่งประกอบด้วยเม็ดลูกปืน,รังลูกปืน พร้อมกับแหวนรองตัวเสื้อ เพื่อใช้กับตัวเสื้อ นอกจากนี้ยังมีแหวนรองช่องปรับแนวที่มีการปรับพื้นที่รอบวงเพื่อความง่ายสำหรับการติดตั้ง ในขณะที่ตลับลูกปืนกันรุนสองทิศทางสามารถรับโหลดในแนวแกนได้สองทิศทางซึ่งจะติดตั้งมาพร้อมกับตัวเสื้อที่มีการปรับพื้นที่รอบวง ทำให้สามารถป้องกันการการกรณีที่เกิดการเยื้องศูนย์,ตัวรังทำจากวัสดุโพลีอาไมด์ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพของความเงียบ


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

หุ่นยนต์
Mr.Nitinai Vichachai
Mobile: +66(0)81-588-6258
Email: nitinai.vichachai.df@nachi.com

คัตติ้งทูล
Mr.Saksith Suttisawa
Mobile: +66(0)89-828-0005
Email: tsaksith.suttisawat.fr@nachi.com

ตลับลูกปืน
Anirut Rut Thongphoem
Mobile: +66(0)81-755-2388
Email: anirut.thongphoem.qs@nachi.com

Categories
เกี่ยวกับ NACHI TECHNOLOGY (THAILAND)
News