ตลับลูกปืน
แบริ่งกันรุนสองทิศทาง

ตลับลูกปืนกันรุนเหมาะสำหรับใช้งานเกี่ยวกับการรับโหลดในแนวแกน

การรับโหลดในแนวแกนสองทิศทางจะติดตั้งมาหร้อมกับแหวนรองตัวเสื้อ,รังที่ทำจากวัสดุโพลีอาไมด์และเม็ดบอล นอกจากนี้ยังมีแหวนรองช่องปรับแนวที่มีการปรับเพื่อให้สามารถป้องการเยื้องศุนย์
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories