ตลับลูกปืน

แบริ่งกันรุนสองทิศทาง

ตลับลูกปืนกันรุนเหมาะสำหรับใช้งานเกี่ยวกับการรับโหลดในแนวแกน

การรับโหลดในแนวแกนสองทิศทางจะติดตั้งมาหร้อมกับแหวนรองตัวเสื้อ,รังที่ทำจากวัสดุโพลีอาไมด์และเม็ดบอล นอกจากนี้ยังมีแหวนรองช่องปรับแนวที่มีการปรับเพื่อให้สามารถป้องการเยื้องศุนย์


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

หุ่นยนต์
Mr.Nitinai Vichachai
Mobile: +66(0)81-588-6258
Email: nitinai.vichachai.df@nachi.com

คัตติ้งทูล
Mr.Saksith Suttisawa
Mobile: +66(0)89-828-0005
Email: tsaksith.suttisawat.fr@nachi.com

ตลับลูกปืน
Anirut Rut Thongphoem
Mobile: +66(0)81-755-2388
Email: anirut.thongphoem.qs@nachi.com

Categories
เกี่ยวกับ NACHI TECHNOLOGY (THAILAND)
News