• HOME
  • >
  • ผลิตภัณฑ์
  • >
  • แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมกันรุนสองทิศทาง TAD ซีรี่ส์
ตลับลูกปืน
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมกันรุนสองทิศทาง TAD ซีรี่ส์

แบริ่งส์ชนิดนี้ใช้เป็นแบริงส์รองรับโหลดในแนวแกนร่วมกับแบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกสองแถว

การรับโหลดในแนวแกนสองทิศทางเหมาะสำหรับกับการทำงานของเครื่องสปินเดิล ที่ต้องการมุมสัมผัสของการรับโหลดในแนวแกนที่สูง
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories