ไฮดรอลิค
วาล์วไฟฟ้าแบบกินไฟต่ำ รุ่น SE/SED

ตระหนักถึงความดันสูงสุดอัตราการไหลสูงสุดและความดันย้อนกลับที่อนุญาตได้ในคลาสสูงสุด

รับรองโดย CE, ประเภทกล่องไฟมีแบบขั้วต่อดินและแบบขั้วพิน M12 ซึ่งสามารถที่จะเลือกได้ตามสัญญลักษณ์ ติดต้งมาพร้อมวงจรกันไฟกระชากตามมาตรฐาน และสามารถต่อโดยตรงกับ Devicenet ได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟ
ความดันสูงสุด: 16 MPa
อัตราการไหลสูงสุด : 40 ลิตร/นาที
ความดันย้อนกลับ : 16 MPa

Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories