ไฮดรอลิค

วาล์วไฟฟ้าแบบกินไฟต่ำ รุ่น SE/SED

ตระหนักถึงความดันสูงสุดอัตราการไหลสูงสุดและความดันย้อนกลับที่อนุญาตได้ในคลาสสูงสุด

รับรองโดย CE, ประเภทกล่องไฟมีแบบขั้วต่อดินและแบบขั้วพิน M12 ซึ่งสามารถที่จะเลือกได้ตามสัญญลักษณ์ ติดต้งมาพร้อมวงจรกันไฟกระชากตามมาตรฐาน และสามารถต่อโดยตรงกับ Devicenet ได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟ
ความดันสูงสุด: 16 MPa
อัตราการไหลสูงสุด : 40 ลิตร/นาที
ความดันย้อนกลับ : 16 MPaแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

■หุ่นยนต์
Mr.Nitinai Vichachai
Mobile: +66(0)81-588-6258
Email: nitinai.vichachai.df@nachi.com

■คัตติ้งทูล
Mr.Saksith Suttisawa
Mobile: +66(0)89-828-0005
Email: tsaksith.suttisawat.fr@nachi.com

■ตลับลูกปืน
Mr.Anirut Thongphoem
Mobile: +66(0)81-755-2388
Email: anirut.thongphoem.qs@nachi.com

Categories
เกี่ยวกับ NACHI TECHNOLOGY (THAILAND)
News