ไฮดรอลิค
พาวเวอร์แพค รุ่น NRP

รุ่นใหม่ "นาชิ ไฮดรอลิคสำหรับประหยัดพลังงาน"

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่เยี่ยม ลดการใช้ไฟฟ้าประมาณ 95% ความดังของเสียงเบาขณะที่ทำงานเพียง 57dB(A)ไม่มีเสียงรบกวนขณะปั้มหยุด ความร้อนของน้ำมันเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิเพียง 7 °C ออกแบบลดการใช้พิ้นที่ลง 35%
ความดัน : ~ 7MPa
ปริมาตรของปั้ม : 3.0 , 5.0 cm3/rev
ขนาดของมอเตอร์ : 1.2 ถึง 2.2 kW
ขนาดของถัง : 10 ลิตร
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories