เครื่องจักร
เครื่องเจาะขึ้นรูปขนาดเล็ก รุ่น NBx Series

ใช้ความเร็วสูงโดยใช้เซอร์โว มอเตอร์และประหยัดพื้นที่โดยไม่ใช้ระบบไฮดรอลิค

เซอร์โว มอเตอร์หมายถึงเครื่องจักรความเร็วสูง ความเร็วในการตัดเพิ่มขึ้น 2.3 เท่า จาก 6 ถึง 15 เมตรต่อนาทีและความเร็วในการส่งกลับของ RAM ลดลงจาก 14 ถึง 6 วินาที โดยตัดระบบไฮดรอลิคออกเพื่อประหยัดพลังงานและพื้นที่การใช้งาน
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories