เครื่องจักร
เครื่องเจียรภายใน รุ่น IG Series

เครื่องเจียรภายในแบบแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสำหรับชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำสูง

ความร้อนจากการเจียรจะถูกป้องกันโดยมีฝาปิดที่ดีขึ้นและมีการตั้งไว้ในแนวนอนแบบพิเศษที่สามารถทนความร้อนได้ ซึ่งหมายความว่าความถูกต้องของการเจียรยังคงสม่ำเสมอแม้ในอุณหภูมิปกติ
Contact Us

หุ่นยนต์
AKIRA TAKARAJIMA

Email : akira.takarajima.nc@nachi.com

Cutting Tools
MITSUYOSHI OBATA

Email : mitsuyoshi.obata.lf@nachi.com

ตลับลูกปืน
TOMOHIRO NAKANISHI

Email : tomohiro.nakanishi.ak@nachi.com

Categories