Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 55 [image_url] => company-55-company-55-20200430_Slider_size_Web.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 55 [image_url] => company-55-company-55-01.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 55 [image_url] => company-55-company-55-03.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 55 [image_url] => company-55-company-55-BANNER-PSD-NANO-TOP-04.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • Your Trust, Our Responsibility ปรัชญาในการดำเนินงานควบคุมคุณภาพของ Nano Seimitsu (PART 1)

Your Trust, Our Responsibility ปรัชญาในการดำเนินงานควบคุมคุณภาพของ Nano Seimitsu (PART 1)

01/06/2022
Samurai Asia Editorial Department

พื้นฐานของการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่น คือ ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการ (คุณภาพจะถูกสร้างขึ้นภายในกระบวนการ) อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การยอมรับที่กำหนดขึ้นมาจะมีความเข้มงวดขึ้นทุกปี อีกทั้งการทำให้เกิดงานเสียเพียงหนึ่งในล้านก็ไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้อีกต่อไป

สำหรับผู้ผลิตแล้วย่อมมีงบประมาณอย่างจำกัดสำหรับการตรวจสอบคัดแยกและการควบคุมคุณภาพ

ในขณะเดียวกัน บริษัท Nano Seimitsu ซึ่งตั้งเป้าหมายในการเป็น 'เบื้องหลัง' ของบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยในด้านการควบคุมคุณภาพก็ได้จัดทำระบบที่ไม่ปล่อยให้งาน NG หลุดรอดในกระบวนการผลิตภายใต้การใช้เครื่องจักรที่มีความหลากหลายเป็นมาตรฐานในการดำเนินงาน

ในบทความนี้ขอแนะนำ “ปรัชญาใหม่ในการควบคุมคุณภาพ” ของ Nano Seimitsu


ปรัชญาใหม่ในการควบคุมคุณภาพของ Nano Seimitsu


ท้าทายกับ ZERO DEFECTS※1 โดยการควบคุมคุณภาพของ Nano Seimitsu ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน (รูปด้านบน)

ควรทำอย่างไรเพื่อให้เกิด '0 (ZERO) PPM ที่ไม่ปล่อยให้งานเสียหลุดรอดออกไปแม้แต่ 1 ชิ้นจากการผลิตงาน 1 ล้านชิ้น' ภายใต้งบประมาณที่จำกัด

นอกจากหน้าที่ของบริษัทในการค้าเครื่องตรวจสอบแบบคัดแยกแล้ว โซลูชั่นของบริษัท Nano Seimitsu ที่อยู่ภายใต้มุมมองของผู้ผลิตเพลาขัดเงาในชื่อ Fortune Cross ก็ยังคงควบคุมคุณภาพตามแกนเวลาทั้งสามนี้เช่นกัน


※1 กิจกรรม ZD เป็นการเคลื่อนไหวภายในองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อกำจัดข้อบกพร่องในบริษัท

NANO-GROUP-02

 大石 修寛 Nobuhiro Oishi / Managing Director
 原 広行 Hiroyuki Hara / Chairman
 矢田 一晃 Kazuaki Yada / Marketing & Purchasing Director
 福正 博夫 Hiroo Fukusho / Managing Director, FNS SOLUTIONS CO., LTD
 カニン Kanin Hongsunirundon / Marketing & Purchasing Manager
 (จากซ้ายในแถวหน้า → จากซ้ายในแถวหลัง)


LINE QC SPECIALIST
ระบบการควบคุมคุณภาพ 'ZERO PPM' สำหรับกำจัดงาน NG ภายในกระบวนการผลิต


การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
NANO-GROUP-02

LINE QC SPECIALIST เป็นระบบที่ไม่ปล่อยให้เกิดงาน NG หลุดรอด โดยจะตรวจสอบแต่ละส่วนในกระบวนการผลิตและแจ้งเตือนทันทีหากมีค่าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด


LINE QC SPECIALIST(LQS)เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Nano Seimitsu

หากคุณตรวจสอบในกระบวนการอย่างละเอียดถี่ถ้วนและทำการคัดแยกชิ้นงานก่อนจัดส่งโดยอัตโนมัติแล้วจะช่วยให้เกิดความแม่นยำในการค้นหางาน NG ได้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจำนวนงาน NG ก็ไม่ลดลงเช่นกัน

โดยการลดจำนวนงาน NG นั้นจำเป็นต้องใช้มาตรการกับต้นทางที่ทำให้เกิดงาน NG ในกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลุดรอดของงาน NG แม้แต่ 1 ชิ้นในการผลิตงาน 1 ล้านชิ้น (Zero PPM) โดยไม่ต้องทำการตรวจสอบแบบคัดแยกชิ้นงานทั้งหมด 'การกำจัดงาน NG' ก็เพียงพอแล้วสำหรับกรณีนี้

LQS คือ การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของพนักงาน อุปกรณ์ (เครื่องจักร) และเครื่องมือวัด เพื่อให้ผลิตชิ้นงานได้ตามข้อกำหนด (ภายใต้ข้อกำหนดของการผลิตจำนวนมาก) และมีความปลอดภัยตามกฎการผลิตภายในองค์กร


NANO-01-LQS
LOGO-NANO

▲ LQS ที่มีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายและใช้งานได้ทุกที่ภายในโรงงาน

NANO-YADA

矢田 一晃 / Kazuaki Yada
Marketing & Purchasing Director

LQS เป็นระบบการจัดการคุณภาพที่ดำเนินการตรวจสอบและจัดการข้อมูลในขณะที่วัดและตัดสินแบบเรียลไทม์ เนื่องจากติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลการวัดแบบไร้สาย U-WAVE จึงทำให้ได้ข้อมูลการวัดอย่างอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่มบนเครื่องมือวัดและข้อมูลเหล่านั้นจะถูกถ่ายโอนไปยังแท็บแล็ตของระบบ LQS โดยอัตโนมัติ

ดังนั้น ข้อผิดพลาดที่มักเกิดจากความไม่ระมัดระวัง เช่น ข้อผิดพลาดในการอ่านและเขียนผิด ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในไลน์การผลิตจะสามารถแก้ไขได้จนนำไปสู่การลดภาระของพนักงานนั่นเอง นอกจากนี้ยังสามารถแปลงข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลได้ทำให้ช่วยลดการใช้กระดาษลงได้อย่างมาก

เนื่องจาก LQS จะดำเนินการวัดและบันทึกแนวโน้มในไลน์การผลิต ดังนั้นหากมีปัญหาใดๆ จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ เช่น 1 เดือนถึงครึ่งปี ตั้งสมมติฐานและดำเนินการปรับปรุง การดำเนินการเช่นนี้จะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นNANO-FUKUSYO

福正 博夫 / Hiroo Fukusho
Managing Director, FNS SOLUTIONS CO., LTD

จากการพูดคุยกับประธาน Oishi ว่า 'ภายในโรงงานมีปัญหาเช่นนี้อยู่' ผมซึ่งทำงานด้านซอฟต์แวร์มาเป็นเวลา 45 ปี จึงได้เริ่มพัฒนา LINE QC SPECIALIST ขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้น โดยปกติแล้ว การตรวจสอบแบบคัดแยกชิ้นงานทั้งหมดจำนวนมากเป็นเรื่องยากจึงทำการตรวจสอบคุณภาพโดยการตรวจสอบแบบสุ่มตัวอย่าง (Sampling) ซึ่งดำเนินการโดย พนักงาน ซึ่งเมื่อดำเนินการโดยพนักงาน ก็อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ แต่ LQS นั้นจะดำเนินการวัดโดยพนักงานแบบสุ่มตัวอย่าง (Sampling) เนื่องจากข้อมูลการวัดจะแสดงในระบบอย่างอัตโนมัติ จึงไม่เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนหรืออ่านค่าตัวเลข

อีกทั้ง เมื่อถึงขั้นตอน Specification Control แล้ว จะมีการแจ้งเตือนอย่างอัตโนมัติและสามารถนำข้อมูลที่ถูกบันทึกใน LQS มาใช้ในการคาดการณ์ได้ว่า 'กำลังจะถึงเวลาที่ทำให้เกิดงานเสียแล้ว' สำหรับการวิเคราห์ข้อมูลที่สะสมไว้นี้ทำให้สามารถปรับปรุงประสิทธิการทำงานในภาพรวมของทั้งโรงงานและลดงานเสียได้ เช่น เกิดการปรับปรุงเครื่องจักรและวิธีการทำงาน เป็นต้น


อ่านต่อที่บทความ การตรวจสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
ARTWORK-03-B1


หากท่านมีความสนใจใน "LINE QC SPECIALIST", การตรวจสอบ 100%, ระบบการตรวจสอบและคัดแยกชิ้นงาน, เครื่องคัดแยกขนาด, เครื่องคัดแยกชิ้นงานความเร็วสูงด้วยกล้อง CCD, เครื่องตรวจสอบสภาพภายนอกกึ่งอัตโนมัติ, เครื่องทดสอบ Eddy current test แบบไร้สัมผัสและปราศจากการทำลาย ฯลฯ ในประเทศไทยแล้ว กรุณาสอบถามได้ผ่านการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us
Categories
Feature
News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้