• HOME
 • >
 • ผลิตภัณฑ์
Products

น้ำยาฟลักซ์สำหรับบัดกรี

Wave solderingเหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ในกระบวนการ เช่นเกิดบริดจ์ ซึ่งน้ำยาฟลักซ์สำหรับเครื่อง wave soldering ของเรา ช่วยเรื่องของการยับยั้งการเกิดบริดจ์และก่อให้เกิดการยึดติดที่ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการเว็ตติ้งที่ดี
 • NS-F851

  ฟลักซ์ชนิดใหม่ ช่วยลดการเกิดบริดจ์ และทำให้การเว็ตติ้งดีขึ้น

โซลเดอร์เพสท์แบบปราศจากสารฮาโลเจน

แม้ว่าจะเป็นโซลเดอร์เพสท์แบบปราศจากสารฮาโลเจนที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีปัญหาเช่นความแข็งแรงด้อยกว่าเมื่อเทียบกับโซลเดอร์ที่มีสารฮาโลเจนผสมอยู่ โซลเดอร์เพสท์ที่ปราศจากฮาโลเจนซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของเราเอง ทำให้ความสามารถในการจับยึดติดดีและการทำงานใกล้เคียงกับโซลเดอร์ที่มีฮาโลเจนแบบเดิมและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าพอใจในด้านการติดตั้ง
 • SN97C/SN100C/SN100CV P608 D4

  lead free solder paste ชนิดใหม่ ช่วยในเรื่องของการลดการเกิด วอยด์

Resin flux solder ที่ช่วยลดปัญหาการกัดกร่อนของหัวแร้งบัดกรี

โลหะผสมชนิดใหม่ที่ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของหัวแร้งบัดกรีและคาดว่าจะเป็นที่ต้องการของบรรดาผู้ผลิตอุปกรณ์บัดกรีอัตโนมัติ มากขึ้น สามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้าน "ต้นทุนในการสับเปลี่ยนหัวแร้ง" "เวลาที่สูญเสียในการสับเปลี่ยน" "ความผันผวนทางด้านคุณภาพ" ได้โดยพร้อมกัน
 • TipSave N

  ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของหัวแร้งบัดกรีได้ถึง 3 เท่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ! ช่วยลดต้นทุนลงได้มาก !

Contact Us

ภาษาญี่ปุ่น
Nishida : +66(0)92-538-7848
Email : d.nishida@nihonsuperior.com

ภาษาไทย
Pornthep : +66(0)89-045-5757
Email : pornthep@nihonsuperior.com

Categories
เกี่ยวกับ NIHON SUPERIOR (THAILAND)
News