• HOME
  • >
  • ผลิตภัณฑ์
Products
น้ำยาฟลักซ์สำหรับบัดกรี
Wave solderingเหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆที่อาจทำให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นได้ในกระบวนการ เช่นเกิดบริดจ์ ซึ่งน้ำยาฟลักซ์สำหรับเครื่อง wave soldering ของเรา ช่วยเรื่องของการยับยั้งการเกิดบริดจ์และก่อให้เกิดการยึดติดที่ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการเว็ตติ้งที่ดี
  • NS-F851

    ฟลักซ์ชนิดใหม่ ช่วยลดการเกิดบริดจ์ และทำให้การเว็ตติ้งดีขึ้น

โซลเดอร์เพสท์แบบปราศจากสารฮาโลเจน
แม้ว่าจะเป็นโซลเดอร์เพสท์แบบปราศจากสารฮาโลเจนที่พัฒนาขึ้นเพื่อลดภาระสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีปัญหาเช่นความแข็งแรงด้อยกว่าเมื่อเทียบกับโซลเดอร์ที่มีสารฮาโลเจนผสมอยู่ โซลเดอร์เพสท์ที่ปราศจากฮาโลเจนซึ่งเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาของเราเอง ทำให้ความสามารถในการจับยึดติดดีและการทำงานใกล้เคียงกับโซลเดอร์ที่มีฮาโลเจนแบบเดิมและแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่น่าพอใจในด้านการติดตั้ง
  • SN97C/SN100C/SN100CV P608 D4

    lead free solder paste ชนิดใหม่ ช่วยในเรื่องของการลดการเกิด วอยด์

Contact Us

ภาษาญี่ปุ่น
Nishida : +66(0)92-538-7848
Email : d.nishida@nihonsuperior.com

ภาษาไทย
Pornthep : +66(0)89-045-5757
Email : pornthep@nihonsuperior.com