น้ำยาฟลักซ์สำหรับบัดกรี
NS-F851

ฟลักซ์ชนิดใหม่ ช่วยลดการเกิดบริดจ์ และทำให้การเว็ตติ้งดีขึ้น

Post flux สำหรับ lead-free solder ช่วยให้มีการบัดกรีที่ดีมีประสิทธิภาพและยังช่วยในการลดการเกิดบริดจ์ ทำให้การไหลของโซลเดอร์ในการบัดกรีได้ดีมากขึ้น มันและยังเป็นฟลักซ์สำหรับการบัดกรีซึ่งจะช่วยให้เชื่อมต่อได้ดีและเว็ตติ้งได้ดีขึ้น
· No cleaning
· For lead-free solder
· Good soldering
· Good wetting up

Catalog Download
Contact Us

ภาษาญี่ปุ่น
Nishida 092-538-7848
Email : d.nishida@nihonsuperior.com

ภาษาไทย
นายพรเทพ 089-045-5757
Email : pornthep@nihonsuperior.com