Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 40 [image_url] => company-40-wio-banner.png [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 40 [image_url] => company-40-company-40-LB6-IL Banner Patlite.png [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 40 [image_url] => company-40-company-40-company-40-Image.png [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 40 [image_url] => company-40-company-40-company-40-image2.png [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
ผลิตภัณฑ์

(บริษัท PATLITE) ระบบ WD / ระบบ IoT แบบง่าย

เพียงแค่เชื่อมต่อเข้ากับไฟสัญญาณแจ้งเตือนที่มีอยู่ก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากไฟสัญญาณดังกล่าวได้โดยตรง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงอัตราการทำงานและอัตราการสูญเสียของเครื่องจักรให้เห็นเป็น "รูปธรรม" ได้ อีกทั้งยังสามารถรับทราบสภาพการทำงานของเครื่องจักรผลิตได้อย่างถูกต้องอันจะนำไปสู่การปรับปรุงอัตราการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ นอกจากนี้จากการใช้ ANDON ฯลฯ ทำให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย

ไฟแสดงสถานะเครือข่ายบน Cloud (รองรับ Azure)

นอกเหนือไปจากการตรวจสอบการหยุดการทำงานโดยใช้ PING แล้วยังมีการติดตั้งฟังก์ชั่นตรวจสอบสภาพการทำงานโดยใช้ SNMP อีกด้วย หากได้รับข้อมูล MIB ของอุปกรณ์เครือข่ายที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ตั้งค่าไว้ก็จะสามารถแจ้งเตือนผ่านทางสี, สัญญาณ, เสียงพูดหรืออีเมลได้ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้อนข้อมูลแบบดิจิตอล 4 ตำแหน่งและแสดงผลแบบดิจิตอล 1 ตำแหน่งอีกด้วย จากการติดตั้ง LINE OUT Terminal ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่มีอยู่เดิมเพื่อทำการแจ้งเตือนภายในองค์กรได้

ไฟสัญญาณแบบระดับชั้น / ไฟแสดงผลข้อมูลแบบระดับชั้น (Signal tower)

รุ่น LR Series มีผลิตภัณฑ์ไฟสัญญาณแบบระดับชั้นรุ่นใหม่มากมายให้ท่านได้เลือกสรร อาทิ รุ่นที่สามารถเปลี่ยนสีได้แบบ One touch, รุ่นที่สามารถเพิ่มหรือลดระดับชั้นได้ ฯลฯ หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับ AirGRID ได้แล้วก็สามารถรับข้อมูลโดยตรงจากไฟสัญญาณได้ ทำให้สามารถรับทราบอัตราการทำงานและอัตราการสูญเสียในเครื่องจักรผลิตซึ่งจะนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้

ไฟแสดงสถานะ IO-Link

เราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นี้ในการแจ้งเตือนความผิดปกติ อาทิ เซนเซอร์ที่รองรับ IO-Link ฯลฯ ผ่านทาง IO-Link master ได้ ช่วยให้เรารับทราบความผิดปกติของหน้างานและสามารถทำการกู้คืนสภาพได้โดยเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการสูญเสียเนื่องจากการหยุดการผลิตลดลงและเพิ่มอัตราการทำงานให้มากขึ้นได้ รุ่น NE-IL Series นี้ ท่านสามารถเลือกชนิดที่มีการติดตั้ง Capacitance touch sensor ไว้ตรงด้านบนของไฟแสดงสถานะได้ จากการสัมผัสกับไฟแสดงผลที่เรืองแสงแทนการใช้สวิตท์ทำให้สามารถส่งสัญญาณไปยัง Host ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการป้อนข้อมูลการจบการทำงาน, การเรียกผู้บังคับบัญชา ฯลฯ

ไฟสัญญาณแบบหมุน / ไฟแสดงสถานะ

บริษัทเราก่อตั้งขึ้นในฐานะของผู้ผลิต Micro motor โดยได้เริ่มทำการพัฒนาไฟแสดงสถานะแบบหมุนครั้งแรกในปี 1965 ปัจจุบันทั้งไฟสัญญาณแบบหมุนและไฟแสดงสถานะได้ถูกนำไปใช้งานในด้านต่างๆ อาทิ โรงงาน, ร้านค้า, สถานที่จอดรถ, การก่อสร้างถนน ฯลฯ แล้วกว่าครึ่งศตวรรษ สิ่งที่สามารถยืนยันคำตอบดังกล่าวได้ คือ ไฟสัญญาณแบบหมุนหรือไฟแสดงสถานะรุ่นใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ รุ่น "SK" "SF" และ "SL" โดยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานและสามารถแสดงผลที่มองเห็นได้ง่ายและมีสีสันที่หลากหลาย

อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด / ไฟสัญญาณแบบระดับชั้นชนิดป้องกันการระเบิด / ไฟแสดงสถานะแบบ LED Flash ชนิดป้องกันการระเบิด

มีโครงสร้างป้องกันแรงดันและการระเบิดตามมาตรฐานของ TIIS มาตรการป้องกันการระเบิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน (มาตรฐานทางด้านเทคนิคของสถาบันนานาชาติ) JNIOSH-TR-46-1 หรือ 2: 2015 มาตรฐานโครงสร้าง: ExdⅡB+H₂T6 Gb (Zone1, Zone2) เนื่องจากไม่มีการใช้ชิ้นส่วนสิ้นเปลือง อาทิ หลอดไฟหรือมอเตอร์ จึงไม่ต้องยุ่งยากในการสับเปลี่ยน สามารถใช้แจ้งเตือนภายในสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดไฟหรือระเบิดได้ อาทิ ถังแก๊ส, ไลน์พ่นสี, โรงไฟฟ้า, โรงงานสารเคมี, โรงงานผลิตเหล็ก ฯลฯ

อุปกรณ์สังเคราะห์เสียงสัญญาณหรือเสียงพูด

เรามีอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วย MP3 ที่สามารถใช้ "เสียงพูด" ในการแจ้งข้อมูลนอกเหนือไปจากการแจ้งเตือนด้วย "เสียงสัญญาณ (Alarm)" แบบที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรมากมาย อาทิ รุ่นที่มีโหมดเล่นซ้ำตามวัตถุประสงค์การใช้งาน, รุ่นที่ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย, รุ่นที่มีลักษณะของเสียงให้เลือก 2 ประเภทตามสภาพแวดล้อม ฯลฯ

ไฟส่องสว่าง LED

สามารถใช้น้ำร้อนแรงดันสูงในการล้างทำความสะอาดและใช้แทนไฟส่องสว่างของแผงควบคุมของอุปกรณ์ชาร์จไฟรถยนต์หรือไฟส่องสว่างประเภทอื่นๆในโรงงานแปรรูปอาหารในฐานะที่เป็นไฟแสดงสถานะของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตได้ รุ่น CLA-A นี้ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IP69K ของสถานประกอบการที่จำเป็นต้องใช้น้ำร้อนแรงดันสูงซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 80℃ ในการล้างทำความสะอาดภายในโรงงาน อาทิ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์, โรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานผลิตยา, โรงงานผลิตเครื่องดื่ม ฯลฯ
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-541-5431
Email: sales_150716@patlite.co.th

Seree Kaewtar (PHET)
Mobile: +66(0)85-310-9541


Products Categories
News Categories
คู่ค้าทางธุรกิจ
กรณีศึกษา
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้