Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 141 [image_url] => company-141-New.png [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
PRODUCTS

Cutting tool

Cutting tool เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดหรือกลึงเนื้อวัตถุดิบที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการแปรรูปโลหะของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วน บริษัท PTS ได้จำหน่าย Cutting tool หลากหลายประเภท เราจึงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุดตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าได้

Tooling, Chuck, Clamp, Jig

Tooling, Chuck, Clamp, Jig ล้วนแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อยึดจับ Cutting tool หรือยึดจับชิ้นงานในเครื่องจักร โดย คุณภาพและความแม่นยำของเครื่องมือเหล่านี้จะส่งผลต่อความแม่นยำของชิ้นงานและระยะเวลาการผลิตได้ บริษัท PTS จึงได้จัดจำหน่าย Tooling, Chuck, Clamp และ Jig ที่มีคุณภาพและความแม่นยำสูงในประเทศไทย

อุปกรณ์ตรวจวัด, อุปกรณ์ตรวจสอบและตรวจวัด, อุปกรณ์ชั่งน้ำหนัก

อุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้ตรวจสอบความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์จะแตกต่างกันไปตามวัสดุที่ต้องการตรวจวัด, ตำแหน่ง, วิธีการ ฯลฯ สำหรับการผลิตที่ต้องการคุณภาพสูงนั้น การเลือกอุปกรณ์ตรวจวัดให้เหมาะสมกับการใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก

อุปกรณ์นิวเมติกและอุปกรณ์ไฮโดรลิค

อุปกรณ์นิวเมติกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ Compressor ในการเพิ่มหรืออัดอากาศเพื่อควบคุมให้เครื่องจักรทำงาน ในขณะเดียวกันอุปกรณ์ไฮโดรลิคเป็นอุปกรณ์ที่ใช้น้ำมันไฮโดรลิคเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อน แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนมหาศาลได้ จึงมักนำไปใช้ในสาขาต่างๆ อาทิ ยานยนต์, สารกึ่งตัวนำ, ก่อสร้าง, การแพทย์ ฯลฯ เพื่อจัดทำระบบอัตโนมัติและลดการใช้พลังงาน

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า (Material handling)

อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขนถ่ายหรือเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งจะรวมถึงเครนที่ใช้ยกสินค้าขึ้นและลง, สายพานที่ใช้ในการลำเลียงสินค้า ฯลฯ ด้วย ไม่เพียงแค่การเพิ่มประสิทธิภาพและลดจำนวนพนักงานที่ใช้ในการขนถ่ายวัตถุหนักเท่านั้น แต่บริษัท PTS ยังจำหน่ายอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าแต่ละประเภทที่มีการคำนึงถึงความปลอดภัยในประเทศไทยอีกด้วย

อุปกรณ์ส่งผ่านกำลัง

อุปกรณ์ส่งผ่านกำลังมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นส่วนขับเคลื่อนของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต, การแปรรูป, ไลน์การขนส่ง ฯลฯ ตัวอย่างทั่วไป อาทิ Bearing, Cylinder ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กแต่มีความแม่นยำและทนทานสูง, ทนต่อความร้อน กำลังเป็นที่ต้องการพร้อมกับการจัดทำระบบอัตโนมัติและลดจำนวนพนักงาน (FA) ในสถานประกอบการผลิต

ระบบและอุปกรณ์ควบคุม

ระบบและอุปกรณ์ควบคุมเป็นระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในไลน์การผลิต สามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท อาทิ สวิตช์, รีเลย์, Control box, Breaker, PLC, Inverter, Servo ฯลฯ ขึ้นอยู่กับหน้าที่การทำงาน มักนำไปใช้ในการจัดทำระบบการผลิตอัตโนมัติ, การควบคุมคุณภาพ, การควบคุมความปลอดภัย ฯลฯ

Jig และชิ้นส่วนแปรรูป

"การแปรรูป" หมายถึง การจัดการกับวัตถุดิบโดยการตัด, เจียร, ขัด ฯลฯ ดังนั้น "Jig" จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของชิ้นงาน (หรือวัตถุ) ที่ต้องการแปรรูป รวมถึงช่วยทำให้ชิ้นงานอยู่ในเส้นทางที่กำหนดไว้ การเลือก Jig ให้เหมาะสมกับการแปรรูปจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, ความถูกต้องของชิ้นงาน, ลดการใช้พลังงานและต้นทุนลงได้ นอกจากการจำหน่าย Jig แต่ละประเภทแล้ว บริษัท PTS ยังรับจัดทำ Jig พิเศษตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
  • Jig, ชิ้นส่วนแปรรูป, Special gauge ฯลฯ

    สามารถผลิตและจำหน่าย Jig ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูงแต่ละประเภทในประเทศไทยเพื่อช่วยรับประกันการผลิตและแปรรูปชิ้นงานที่ยอดเยี่ยม

เครื่องจักรกล

เครื่องจักรกลทำหน้าที่แปรรูปวัตถุดิบให้เป็นรูปร่างต่างๆโดยการ "ตัด", "กลึง", "เจียร" ฯลฯ ด้วยความแม่นยำสูง ซึ่งบริษัท PTS จำหน่ายเครื่องจักรกลที่มีประสิทธิภาพสูงมากมายของผู้ผลิตหลายแบรนด์ โดยเราสามารถนำเสนอเครื่องจักรที่ดีที่สุดตามรูปแบบการใช้งานของลูกค้าเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศไทย

Automation (ระบบอัตโนมัติ, Robot, ระบบ FA)

การจัดทำระบบอัตโนมัติในไลน์การผลิต สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, เสถียรภาพด้านคุณภาพและลดต้นทุนด้านแรงงานลงได้ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการลดต้นทุนการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งยังช่วยเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นได้อีกด้วย

เครื่อง Marking (การทำเครื่องหมาย)

เครื่อง Marking เป็นเครื่องจักรที่ใช้ทำเครื่องหมาย อาทิ วัน-เดือน-ปีที่ผลิตชิ้นงาน, สถานที่ผลิต, ผู้ผลิต, หมายเลขผลิต, Lot number ฯลฯ โดยแบ่งออกได้เป็น "Impact press marker" "Dot marker" และ "Laser marker" ขึ้นอยู่กับวิธีการทำเครื่องหมาย ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนก็ช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการแสดงความรับผิดชอบของผู้ผลิตแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือต่อสังคมให้กับบริษัทอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท PTS

สถานประกอบการผลิตที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีความต้องการในด้านเครื่องจักรและโซลูชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมูลค่าเพิ่มได้ บริษัท PTS ของเรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว โดยเราจำหน่าย Air filter และ Line tape ที่พัฒนาขึ้นมาร่วมกับผู้ผลิตเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการผลิตที่ดีให้กับประเทศไทย
Contact Us

■Bangkok Head Office
Office
Tel:+66(0)2-186-4970

Mr. Prachaya Singhapot(Bird)
Mobile: +66(0)6-1410-3768
Email: prachaya@ptsthai.com

■Amatanakorn Branch
Office
Tel:+66(0)3-846-8990

Ms. Niramol Wongsrisawad (Mol)
Mobile: +66(0)8-7023-6664
Email: niramol@ptsthai.com

■Ayutthaya Branch
Office
Tel:+66(0)3-535-1113

Mr. Tanya Piyapan(Larm)
Mobile: +66(0)8-1731-8511
Email: tanya@ptsthai.com

■Rayong Branch
Office
Tel: +66(0)3-301-2582

Ms.Panit Udomsakunlert(Nid)
Mobile: +66(0)8-1837-7966
Email: panit@ptsthai.com

■Sriracha Branch
Office
Tel: +66(0)3-313-6500

Ms.Tipawan Sawekwong(Meaw)
Mobile: +66(0)8-1875-0751
Email: tipawan@ptsthai.com

■Prachinburi Branch
Office
Tel: +66(0)3-748-1152

Ms.Sopita Nakdang(Jack)
Tel: +66(0)3-748-1152
Email: sopita@ptsthai.com

■Chiangmai Branch
Office
Tel:+66(0)5-208-1786

Ms.Kanittha Niamkoet(Aeh)
Mobile: +66(0)8-9990-1331
Email: kanittha@ptsthai.com

Products Categories
News
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้