• HOME
  • >
  • NEWS
  • >
  • [ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดการเปลี่ยนแปลง งาน MANUFACTURING EXPO 2020

[ข่าวประชาสัมพันธ์] กำหนดการเปลี่ยนแปลง งาน MANUFACTURING EXPO 2020

25/05/2020
Samurai Editorial Department

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ในขณะที่สุขภาพ ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานถือเป็นเป้าหมายลำดับแรกที่เราให้ความสำคัญดังนั้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อแนะนำของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ชื่องาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ โดยมีกำหนดการใหม่ดังนี้:

การเลื่อนวันจัดงานในครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานได้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อม และได้รับประโยชน์สูงสุดเมื่อเข้าร่วมงาน จากที่เราได้รับทราบความคิดเห็นที่มีประโยชน์รวมถึงข้อกังวลในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบกับมาตรการจำกัดการเดินทางที่บังคับใช้อยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน จึงได้ข้อยุติว่าการเลื่อนวันจัดงานออกไปน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ซึ่งจะทำให้เรายังสามารถกลับมาจัดงานแสดงสินค้าที่มีคุณภาพตามกำหนดการใหม่ที่ได้ประกาศไว้

ถึงแม้ว่า งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ และ งานเนปคอน ไทยแลนด์ จะแยกออกไปจัดต่างหากปลายปี พ.ศ. 2563 นี้ แต่งาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ จะยังคงแนวคิดหลักในการจัดงานเอาไว้เช่นเดิม และ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ และ เนปคอน ไทยแลนด์ ก็จะกลับมาจัดร่วมกับงาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ เช่นเดิม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการผลิต แต่ก็เรารู้สึกชื่นชมที่ได้เห็นท่านผู้แสดงสินค้า ผู้ชมงาน ตลอดจนคู่ค้าของเราปรับตัวรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณสุขอีกเป็นอันมาก สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ในการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับงาน ‘แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป’ เสมอมา

ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านอุตสาหกรรมและงานแสดงสินค้าต่างๆของทางรี้ดฯ ได้ที่
https://www.manufacturing-expo.com/

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

NEWS Other News
Contact Us
Categories
Feature
News