Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 164 [image_url] => company-164-company-164-kyowa kako slider.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • ตัวอย่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กแปรรูปสำหรับยานยนต์ที่นำไปสู่การมีเสถียรภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กแปรรูปสำหรับยานยนต์ที่นำไปสู่การมีเสถียรภาพในการผลิตที่ดียิ่งขึ้น

11/04/2023
SAMURAI ASIA Editorial Department

บริษัท Thai Kyowa Kako (TKK) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดไอเสียและฟอกอากาศตามเงื่อนไขและความต้องการของลูกค้า โดยในบทความนี้ขอแนะนำตัวอย่างการปรับปรุงไลน์การผลิตภายในบริษัท NIPPON STEEL Steel Processing (Thailand) ซึ่งได้ใช้บริการจากบริษัท TKK ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานจนถึงปัจจุบัน และประสบความสำเร็จในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในไลน์การผลิต นำไปสู่การผลิตที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น


ปรับปรุงอย่างครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย, เคลือบถังเคมีด้วย FRP, พื้นเคลือบผิว FRP Lining, วางระบบท่อ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท NIPPON STEEL Steel Processing (Thailand) (NSSPT) ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยนำเข้าวัตถุดิบจากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น และนำมาผ่านกระบวนการผลิตภายในโรงงานประเทศไทย ซึ่งในกระบวนการผลิตแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการล้างกัดกรดและเคลือบผิว
2. กระบวนการลดขนาด
3. กระบวนการอบผิว

ทางโรงงานจะดำเนินการล้างวัสดุเหล็กโดยใช้กรด 2 ชนิดคือ กรดไฮโดรคลอริกและกรดซันฟิวลิก ซึ่งกรดทั้ง 2 ชนิดนี้ทำให้เกิดกลิ่นและบรรยากาศที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน เช่น ไอ ควัน เป็นต้น ทางโรงงานจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน นำไปสู่การใช้บริการจากบริษัท TKK ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานเพื่อวางระบบบำบัดอากาศเสียก่อนเป็นอันดับแรก และได้ขยายผลการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการปรับปรุงโดยบริษัท TKK
1. ติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย (Scrubber)
เนื่องจากทางโรงงานใช้กรดไฮโดรคลอริกและกรดซันฟิวลิกในการล้างทำความสะอาดวัสดุก่อนเข้าสู่กระบวนการเคลือบผิว ส่งผลให้เกิดกลิ่นเหม็น และไอควันจากการทำปฎิกริยาทางเคมี ทางโรงงานจึงติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย (Scrubber) เพื่อดำเนินการดูดไอควันและกลิ่นที่เกิดขึ้นในกระบวนการมาบำบัดก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศภายนอก นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งพัดลมเพื่อระบายอากาศภายในโรงงาน

ระบบบำบัดอากาศเสีย Scrubber Line improvement การปรับปรุงไลน์การผลิต

▲การติดตั้งระบบบำบัดอากาศเสีย (Scrubber)

2. เพิ่มที่กั้นป้องกันไอกรดและไอเคมีภายในไลน์การผลิต
เพิ่มที่กั้นภายในไลน์การผลิตเพื่อป้องกันไอกรดและไอเคมีไม่ให้ฟุ้งกระจายและส่งผลกระทบในการทำงานของพนักงาน
Line improvement การปรับปรุงไลน์การผลิต

▲ หลังการปรับปรุงโดยการเพิ่มที่กั้นเพื่อป้องกันไอกรดและไอเคมี

3. เคลือบถังเคมี (Chemical Tank) ด้วย FRP
สารเคมีที่ใช้ภายในโรงงาน NSSPT ส่วนใหญ่แล้วเป็นสารที่มีความกัดกร่อนสูง ซึ่งทางบริษัท TKK มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตถังจัดเก็บสารเคมีที่มีความแข็งแรงสูง โดยได้ดำเนินการเคลือบถังเคมีจากบ่อเหล็กเป็นการเคลือบ FRP ทำให้ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
chemical tank ถังเคมี การเคลือบ FRP

▲ เคลือบถังสารเคมีด้วย FRP

4. ปรับปรุงพื้นด้วยการเปลี่ยนจากเหล็ก เป็น FRP GRATING
ภายในกระบวนการล้างกัดกรดมักเกิดสารเคมีหลงเหลืออยู่ที่พื้นทำงาน โดยพื้นที่ทำงานภายในโรงงานส่วนใหญ่มักเป็นพื้นโลหะซึ่งไม่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ส่งผลให้พื้นมีอายุการใช้งานที่สั้น ทางบริษัท TKK จึงดำเนินการปรับปรุงพื้นทำงานด้วยการเคลือบ FRP เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น
FRP Grating การเคลือบ FRP

▲ ปรับปรุงพื้นทำงานด้วยการเปลี่ยนจากเหล็ก เป็น FRP GRATING

5. วางระบบท่อภายในโรงงาน (Piping work)
เนื่องจากในกระบวนการผลิตมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก ท่อที่ใช้ลำเลียงสารเคมีก็จำเป็นที่จะต้องมีความทนทานต่อการกัดกร่อนด้วยเช่นกัน ทางบริษัท TKK ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อลำเลียงสารเคมีให้มีความทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

6. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ไม่เพียงแค่ดูแลระบบบำบัดอากาศภายในโรงงานเท่านั้น แต่บริษัท NSSPT ยังใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยทาง TKK จะดำเนินการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในไลน์การผลิตว่าสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ตามความถี่ที่เหมาะสม


เพราะมีบริการที่ครอบคลุม ทำให้ NSSPT ใช้บริการตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งโรงงานในประเทศไทย

บริษัท NSSPT เริ่มก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยเมื่อปี 2550 โดยได้เริ่มใช้บริการติดตั้งระบบบำบัดอากาศก่อนเป็นอันดับแรก และเล็งเห็นว่าทางบริษัท TKK มีบริการอื่นๆที่ครอบคลุม รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ขยายการใช้งานไปยังผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ

ข้อดีของการใช้บริการจาก TKK โดย NSSPT
✔ มีบริการที่ครอบคลุม โดยสามารถให้บริการได้ตั้งแต่การออกแบบ การผลิต และติดตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการทำงาน รวมถึงการแก้ปัญหาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่จำเป็นต้องหยุดไลน์เป็นเวลานาน
✔ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์การใช้งานได้เป็นอย่างดี
✔ มีการแนะนำการใช้งานและให้การอบรมด้านการใช้งาน ตลอดจนการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับผู้ใช้งาน

คุณศราวุธ ตัวแทนจากบริษัท NSSPT ได้กล่าวถึงความประทับใจว่า “ในฐานะตัวแทนของบริษัท NSSPT ผมมองว่าการบำบัดอากาศภายในโรงงานมีความสำคัญต่อการทำงานของพนักงานเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการผลิตโดยตรง ซึ่งหลังจากใช้บริการของ TKK แล้ว สภาพแวดล้อมในโรงงานของเราดีขึ้นเป็นอย่างมาก การผลิตมีความราบรื่นและไร้กลิ่นเหม็นหรือไอควันที่รบกวนในการทำงาน นอกจากนี้การติดตั้งพัดลมระบายอากาศในไลน์การผลิตยังช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดี ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ในฐานะผู้ใช้งานจริง ผมอยากแนะนำให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ลองใช้บริการของ TKK รับรองว่าจะสามารถตอบโจทย์ทุกปัญหาได้อย่างแน่นอนครับ”


ได้รับความร่วมมือจากบริษัท NIPPON STEEL Steel Processing (Thailand)

ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนสายไฟและเหล็กเส้น โดยรับซื้อวัสดุเหล็กจากบริษัท Nippon Steel & Sumitomo Metal ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินการผลิตและส่งมอบให้กับผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก

ศราวุธ สัตตะชัยบุตร / Sarawoot Sattachaibutr
General Manager (Production & Maintenance)
บริษัท NIPPON STEEL Steel Processing (Thailand) Co., Ltd.

ปี 2550 เข้าทำงานในบริษัท NIPPON STEEL Steel Processing (Thailand)
โดยรับผิดชอบด้านดูแลและควบคุมการผลิตของกระบวนการภายในโรงงาน และดูแลเรื่องงานซ่อมบำรุงภายในโรงงานทั้งหมด


หากกำลังพิจารณาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือกำลังมองหาอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ถังสารเคมี และระบบบำบัดอากาศเสีย สามารถติดต่อเราได้ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)90-678-0150-3

Songpratarn Suwannarungsri
Mobile: 081-682-8814
Email: songpratarn@kyowa.co.th

Taveesak Mapuek
Mobile: 081-828-3601
Email: taveesak@kyowa.co.th

Sattaya Tibta
Mobile: 081-885-1951
Email: sattaya@kyowa.co.th

Kamontip
Email: tkk@kyowa.co.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้