Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 45 [image_url] => company-45-company-45-TOSTEM02.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 45 [image_url] => company-45-company-45-TOSTEM01.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • อลูมิเนียมโปรไฟล์คาร์บอนต่ำ ‘PremiAL R70’ ลดการปล่อย CO₂ ได้มากยิ่งขึ้นและ ยังเพิ่มมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอาคารสถานที่ได้

อลูมิเนียมโปรไฟล์คาร์บอนต่ำ ‘PremiAL R70’ ลดการปล่อย CO₂ ได้มากยิ่งขึ้นและ ยังเพิ่มมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอาคารสถานที่ได้

19/03/2024
TOSTEM THAI CO., LTD.

ปัจจุบันโครงสร้างของอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆ เริ่มหันมาใช้อลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาเพิ่มมากขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายจึงมีความต้องการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนความพยายามในการลดการใช้พลังงานที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ กลุ่มบริษัท LIXIL จึงได้พัฒนาอลูมิเนียมโปรไฟล์คาร์บอนต่ำ "PremiAL R70" ขึ้นมา และบริษัทของเรา TOSTEM THAI ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้แล้วเช่นกัน โดยในบทความนี้จะแนะนำคุณสมบัติของ PremiALR70 ซึ่งมีส่วนในการลด CO₂ (Scope 3) และความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม LIXIL


เทคโนโลยีชั้นนำในวงการ ด้วยการใช้อลูมิเนียมรีไซเคิลสูงถึง 70%!

"PremiAL R70" ได้รับการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปริมาณคาร์บอนสะสม หรือ Embodied carbon นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของ "นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2050" ที่กลุ่ม LIXIL ทั้งหมดกำลังดำเนินการอยู่

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การนำเศษอลูมิเนียมมารีไซเคิลนั้น ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมาก แต่ทอสเท็มได้พัฒนาเทคนิค และสร้าง Knowhow ต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลเศษอลูมิเนียม สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตได้มากถึง 70% ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทระดับต้นๆ ของวงการที่สามารถพัฒนาได้ เราประสบความสำเร็จด้วยการคิดค้น พัฒนาวิจัยโดยใช้เวลามากกว่า 25 ปี จนกลายเป็นเทคโนโลยีเฉพาะตัวของทอสเท็ม อีกทั้งยังสร้างเครือข่าย เส้นทางการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเพื่อป้อนการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เช่น เศษอลูมิเนียม เป็นต้น


คุณสมบัติของอลูมิเนียมโปรไฟล์คาร์บอนต่ำ
"PremiAL R70" ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับอลูมิเนียมบริสุทธ์

"PremiAL R70" มีคุณภาพและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับอลูมิเนียมบริสุทธ์เพราะผ่านเทคนิคคการรีไซเคิลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ LIXIL ตั้งแต่กระบวนการตั้งต้น เริ่มจากการจัดการควบคุมวัตถุดิบ การหลอม และเทคโนโลยี การกำจัดสิ่งเจือปนต่างๆออกไป

▲ คลิกเพื่อดูภาพใหญ่

คุณสมบัติของอลูมิเนียมต่างจากวัสดุอื่น คือมีจุดหลอมเหลวที่ต่ำกว่าโลหะอื่น สามารถนำมารีไซเคิลได้โดยใช้พลังงานน้อยกว่า หากเทียบกับการผลิตอลูมิเนียมบริสุทธ์แล้ว จะใช้พลังงานที่จำเป็นจริงๆเพียงแค่ 3% เท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ "PremiAL R70" จะช่วยลดการปล่อย CO₂ ได้มากถึง 55%

นอกจากนี้ เรายังดำเนินการ LCA (การประเมินวัฎจักรชีวิต) และได้รับการรับรองจาก "ECO LEAF"* ซึ่งเป็นองค์กรภายนอก โดยเราได้ติดฉลากดังกล่าวไว้ที่ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสำหรับตึกอาคารการรับรองนี้จะช่วยให้สามารถวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ ในญี่ปุ่นเราได้เริ่มจัดส่ง "PremiAL R100" อลูมิเนียมโปรไฟล์คาร์บอนต่ำที่มีสัดส่วนของอลูมิเนียมรีไซเคิล 100% ให้กับงานอสังหาริมทรัพย์ และวางแผนที่จะผลิตในบริษัททอสเท็มไทยในอนาคต

*ระบบการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยองค์การส่งเสริมการจัดการอย่างยั่งยืน (SuMPO) มาตรฐานสากล “ISO 14025 Type III (EPD) เป็นฉลากที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในเชิงปริมาณ

"PremiAL R70" มีส่วนช่วยในการลดปริมาณคาร์บอนที่มาจากการจัดซื้อจัดหาวัสดุ เพราะการวัดผลจาก Embodied carbon ที่เป็นเชิงปริมาณได้จะมีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆ การรีไซเคิลอลูมิเนียมจะนำไปสู่การตระหนักถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนได้

ในญี่ปุ่นเราได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้สำหรับวัสดุก่อสร้างอาคาร ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 โดยได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ทั้งวงการวัสดุก่อสร้างที่พักอาศัยและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับในประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มลูกค้างานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เริ่มมีลูกค้าหลายกลุ่มที่คำนึงและใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าที่กำลังพิจารณามาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CO₂ (CBAM, ภาษีคาร์บอน) ได้เข้ามาติดต่อสอบถามและให้ความสนใจกันมากขึ้น

▲ Curtain wall / Building sash

สุดท้ายเราจะส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อไปในฐานะบริษัทที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เกิดสังคมไร้คาร์บอนและการรีไซเคิลทรัพยากร ผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา


หากคุณกำลังมองหาชิ้นส่วนอลูมิเนียมและอลูมิเนียมโปรไฟล์ต่างๆ ในประเทศไทย หรือสนใจอลูมิเนียมโปรไฟล์คาร์บอนต่ำ "PremiAL R70" สามารถติดต่อเราโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)2529-0474~5
Email: tostemthai_oem@lixil.com

Wethaka Yangkaew
Mobile: +66(0)65-950-9415
Email: wethaka.yangkaew@lixil.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้