ผลิตภัณฑ์เคมี
NMC

ปัญหาและข้อกังวลในเรื่องสนิมและคราบไขมันบนวัตถุดิบและชิ้นงานแก้ไขได้ด้วย NMC !

ช่วยป้องกันพื้นผิวของโลหะและแก้ไขปัญหาที่พบในไลน์ผลิต ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการกำจัดหรือป้องกันสนิมของวัตถุดิบ, ชิ้นส่วน หรือชิ้นงานได้ เราขอนำเสนอผลิตภัณฑ์เคมีที่ปลอดภัยต่อมนุษย์โดยมีทั้งแบบแช่และแบบเช็ดทำความสะอาดหรือแม้แต่แบบที่เป็นกรดอ่อนๆและแบบที่เป็นกลาง
・สารป้องกันและกำจัดสนิม
・สารชำระล้างไขมัน
・Grinding and cutting fluid
Contact Us

Bangkok Head Office
Tel︰+66(0)2-319-8180
Email︰utc@ueno.co.th

Shiracha Branch
Tel︰+66(0)98-281-1050
Email︰sriracha@ueno.co.th

Chiang Mai Branch
Tel︰+66(0)53-141-062
Email︰chiangmai@ueno.co.th

Contact person
Wakasa (Bangkok Head Office)
Mobile︰+66(0)98-262-5135
Email︰wakasa@ueno.co.th

Fukigami (Shiracha · Chiang Mai)
Mobile︰+66(0)81-833-9265
Email︰fukigami@ueno.co.th

Categories
เกี่ยวกับ UENO THAILAND
News