อุปกรณ์นิวเมติก
MYOTOKU

CONVUM และ PAD ของ MYOTOKU ใช้กับอุปกรณ์ FA ในเครื่องจักรและสายการผลิต !

เป็นอุปกรณ์สุญญากาศที่จำเป็นต่อสายการผลิต "CONVUM" ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการดูดแบบสุญญากาศและ "PAD" ที่ใช้แรงสุญญากาศดังกล่าวในการดูดจับชิ้นงานของ MYOTOKU ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สุญญากาศนั้นสามารถใช้งานได้กับ Robot อุตสาหกรรมหลายชนิด อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการจัดทำระบบอัตโนมัติของไลน์การผลิตและปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานได้อีกด้วย
· Vacuum pad
· CONVUM
· Pressure sensor
· Non-contact equipment
· Vacuum auxiliaries
Contact Us

Bangkok Head Office
Tel︰+66(0)2-319-8180
Email︰utc@ueno.co.th

Shiracha Branch
Tel︰+66(0)98-281-1050
Email︰sriracha@ueno.co.th

Chiang Mai Branch
Tel︰+66(0)53-141-062
Email︰chiangmai@ueno.co.th

Contact person
Wakasa (Bangkok Head Office)
Mobile︰+66(0)98-262-5135
Email︰wakasa@ueno.co.th

Fukigami (Shiracha · Chiang Mai)
Mobile︰+66(0)81-833-9265
Email︰fukigami@ueno.co.th

Categories
เกี่ยวกับ UENO THAILAND
News