อุปกรณ์ดักจับแมลง
MUSHIPON

"MUSHIPON" อุปกรณ์ดักจับแมลงที่ขายดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่นได้มาถึงเมืองไทยแล้ว !

ใช้รังสีอัลตราไวโอเลตความถี่ประมาณ 365nm ในการล่อแมลงให้เข้ามาติดกับกระดาษกาวซึ่งทาด้วยสารยึดเกาะที่แข็งแรงของ MUSHIPON มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์, ควัน, การกระจายตัวของซากแมลงและไม่มีการใช้สารเคมี แม้ขนาดและรูปร่างจะเป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น แต่จากการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารยึดเกาะที่ใช้ในการดักจับแมลงจึงสามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพแม้ในประเทศไทยก็ตาม


■ปลอดภัยและไม่มีอันตราย
เนื่องจากเป็นการล่อแมลงด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่ความถี่ประมาณ 365nm ซึ่งเป็นความถี่ที่สามารถดึงดูดแมลงได้เป็นอย่างดี รวมทั้งใช้กระดาษที่ทาด้วยสารยึดเกาะที่แข็งแรงของ MUSHIPON ในการดักจับแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MPS-2000M

MPS-2000M
รุ่น: ชนิดแขวน (สเตนเลสสตีล)
กระดาษดักจับแมลง: S-20 (2 ชิ้น)
ขนาด: 705mm(W)×85mm(L)×235mm(H)
แหล่งจ่ายไฟ: 220V 50Hz/60Hz
น้ำหนัก: 3.9kg
พื้นที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ: 30-50㎡MP-2000M
รุ่น: ชนิดแขวน (โลหะ)
กระดาษดักจับแมลง: S-20 (2 ชิ้น)
ขนาด: 705mm(W)×85mm(L)×235mm(H)
แหล่งจ่ายไฟ: 220V 50Hz/60Hz
น้ำหนัก: 3.5kg
พื้นที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ: 30-50㎡MPP-1000M
รุ่น: ชนิดตั้งหรือวางนอน (พลาสติกและโลหะ)
กระดาษดักจับแมลง: S-20 (1 ชิ้น)
ขนาด: 705mm(W)×105mm(L)×170mm(H)
แหล่งจ่ายไฟ: 220V 50Hz/60Hz
น้ำหนัก: 2.5kg
พื้นที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ: 30-50㎡Pocket Type
รุ่น: ชนิดติดตั้งภายใน (โลหะและพลาสติก)
กระดาษดักจับแมลง: S-8 (2 ชิ้น)
ขนาด: 410mm(W)×315mm(L)×165mm(H)
แหล่งจ่ายไฟ: 220V 50Hz/60Hz
น้ำหนัก: 1.9kg
พื้นที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ: 30-50㎡

แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office︰+66(0)2-923-0093
Mobile︰+66(0)93-150-0099

Sales Department
JP Ushijima︰+66(0)84-943-3941
JP・EN
Nakano︰+66(0)81-914-1058
TH・EN
Ms. Waranya︰+66(0)81-914-4106, +66(0)91-110-7947

Email︰worldkogyo@wkthai.com