Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 12 [image_url] => company-12-slider1-1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 12 [image_url] => company-12-slider2-1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 12 [image_url] => company-12-slider4-1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )

High speed sheet shutter

ROLLASKA

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วย ROLLASKA High speed sheet shutter รุ่นใหม่

ลดการไหลเข้ามาของอากาศจากภายนอกโดยการติดตั้งกลไกพิเศษที่ช่วยป้องกันการไหลเข้ามาจากทางด้านบนได้ เป็น High speed sheet shutter ที่เหมาะกับโรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ฯลฯ ซึ่งต้องการสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะเป็นอย่างยิ่ง มีการติดตั้งกลไกในการกลับคืนตำแหน่งเดิมเมื่อมีการสัมผัสถูกกับ Sheet shutter ในโรงงาน อีกทั้งยังเป็น Hi-speed sheet shutter รุ่นใหม่ที่มีความเป็นเลิศด้านการประหยัดพลังงานอีกด้วยคุณสมบัติที่ 1: รับประกันการปิดสนิท
จากการติดตั้งกลไกพิเศษที่ช่วยป้องกันการไหลเข้ามาจากทางด้านบนจึงช่วยลดการไหลเข้ามาของอากาศจากภายนอกได้ เป็น Hi-speed sheet shutter ที่เหมาะและดีที่สุดต่อธุรกิจประเภทการแปรรูปอาหาร, การผลิตอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูง ฯลฯ ซึ่งต้องการความเข้มงวดในการควบคุมสภาพแวดล้อมเป็นพิเศษ

คุณสมบัติที่ 2: กลไกการกลับคืนตำแหน่งเดิม
มีการติดตั้งกลไกเพื่อให้ Sheet กลับคืนตำแหน่งเดิมได้เมื่อมีการสัมผัสถูกกับ Sheet shutter ในโรงงาน เดือยที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความทนทานจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ Sheet ในขณะที่เคลื่อนที่ออกจากร่องเดือยและดึงกลับร่องเดือยอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติที่ 3: การประหยัดพลังงาน
สามารถประหยัดพลังงานได้ในระดับที่ Shutter ซึ่งมีน้ำหนักในปัจจุบันไม่สามารถทำได้ เราได้นำองค์ความรู้ที่ได้ประสบการณ์อันยาวนานในการจัดจำหน่าย Sheet shutter มาใส่ไว้ใน ROLLASKA นี้ อีกทั้งยังได้นำความรู้ของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุดในขณะที่มอเตอร์รับภาระโหลดน้อยที่สุด

คุณสมบัติที่ 4: พัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ROLLASKA ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ประสิทธิภาพในการปิดผนึกสูงจึงเหมาะกับลูกค้าที่คิดว่า ROLLWAY ยังปิดไม่สนิท จากการติดตั้งม่าน 2 ชั้นในโรงงานพร้อมกับ Interlock จึงช่วยให้เราประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

คุณสมบัติที่ 5: ความเร็วในการเปิดปิดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ROLLASKA ที่สามารถช่วยลดภาระโหลดของมอเตอร์ได้นั้นมีความเร็วในการเปิดปิดเป็นอันดับหนึ่งของโลกจึงช่วยให้การทำงานในโรงงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งด้วยความรวดเร็วในการเปิดปิดจึงช่วยลดการไหลเข้าออกของอากาศลงได้มากและเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นฉนวนกันความร้อนและเย็นของม่านได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นในฤดูหนาวและรู้สึกเย็นสบายในฤดูร้อน

คุณสมบัติที่ 6: ความทนทานที่เป็นเลิศ
นอกเหนือไปจากการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของมอเตอร์แล้วยังมีการพัฒนาความทนทานโดยการลดภาระของโหลดในส่วนขับเคลื่อนอื่นๆที่กระทำต่อ Shutter อีกด้วย อีกทั้งยังขจัดจุดอ่อนของรุ่น Zipper แบบเดิมและมีโครงสร้างที่ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพและความเสียหายจึงสามารถใช้งานได้อย่างทนทานมากขึ้น
Catalog Download


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)2-923-0093

Nomura
Mobile: +66(0)8-1809-0062
Email: crm2@wkthai.com

Waranya
Mobile: +66(0)81-914-4106
Email: agency1@wkthai.com

Categories
News