Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y4.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
  • HOME
  • >
  • NEWS
  • >
  • กลุ่มบริษัท Sumitomo Heavy Industries เข้ามาในประเทศไทย ! เพื่อให้บริการ FINE MAG ที่รวดเร็วโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

กลุ่มบริษัท Sumitomo Heavy Industries เข้ามาในประเทศไทย ! เพื่อให้บริการ FINE MAG ที่รวดเร็วโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

23/12/2019
Samurai Editorial Department

"FINE MAG" เป็นอุปกรณ์บำบัด Coolant ของบริษัท Sumitomo Heavy Industries Finetech ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับต้นของโลก บริษัท Yamada Machine Tool เป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการในประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

กลุ่มบริษัท Sumitomo Heavy Industries (จากนี้ไปจะขอเรียกว่า "บริษัท SHI") จะเข้ามาในประเทศไทยในเดือน ม.ค. ปี 2020 พร้อมกับก่อตั้งบริษัท Sumitomo Heavy Industries Finetech ในฐานะที่เป็นบริษัทในประเทศไทย (ชื่อบริษัทใหม่: Sumitomo Heavy Industries (Thailand) Ltd.) จากการก่อตั้งนี้ทำให้บริษัท Yamada Machine Tool สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความละเอียดมากกว่าที่ผ่านมา ครั้งนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณฮารุฮิสะ ยามาดะ ประธานบริษัทและคุณยุกิ ฮันดะ หัวหน้างานด้านวิศวกรรมของบริษัท Sumitomo Heavy Industries Finetech


ส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับต้นของอุตสาหกรรม ! "FINE MAG" Magnet separator ที่มาปฏิวัติความรู้แบบดั้งเดิม

บริษัท Sumitomo Heavy Industries Finetech เป็นผู้ผลิต Magnet separator (อุปกรณ์บำบัด Coolant) ที่ใช้แม่เหล็กในการกำจัดและเก็บรวบรวมกากตะกอน (Sludge) ซึ่งเป็นของแข็งและเศษโลหะในน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการแปรรูป อาทิ การเจียร ฯลฯ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 40%

▲"UK" ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ที่ให้ประสิทธิภาพสูงแม้ในกรณีของการแปรรูปโลหะที่มีความแข็งสูง


เหตุผลที่ทำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งนั้น คือ ความสามารถในการเก็บรวบรวมและประสิทธิภาพในการบีบอัดกากตะกอน
กรณีของ Magnet separator ของบริษัทอื่น เนื่องจากมีการนำ Coolant ที่ยังมีกากตะกอนหลงเหลืออยู่มาใช้หมุนเวียน จึงทำให้กากตะกอนเข้าไปสะสมอยู่ภายในเครื่องจักร ดังนั้น เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ในสภาพที่ดีที่สุด เราจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดถัง Coolant เพื่อกำจัดกากตะกอนที่สะสมนี้ให้หมดไปนั่นเอง

ทั้งนี้นอกจากจะต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อการทำความสะอาดแล้ว ยังต้องใช้พนักงานและเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดกากตะกอน รวมทั้งอาจก่อให้เกิดกรณีที่มีการใช้งานโดยไม่ทำการบำรุงรักษาอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้พัฒนา FINE MAG ขึ้นมาเพื่อแก้ไขป้ญหาเหล่านี้โดยการติดตั้งแถบแม่เหล็กที่ผ่านการวิเคราะห์สนามแม่เหล็กแล้ว เพื่อเพิ่มแรงดูดจับกากตะกอนให้มากขึ้นและทำการปล่อยกากตะกอนออกมาในสภาพที่แห้งแล้ว

▲ซ้าย: FINE MAG รุ่นปัจจุบัน ขวา: ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าของบริษัท 
ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้มากขึ้น !


บริการหลังการขายและการ Localize FINE MAG ในประเทศไทยโดยบริษัท Yamada Machine Tool

บริษัท Yamada Machine Tool (Thailand) ให้บริการหลังการขายเพื่อความสบายใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานมาเป็นเวลา 1 ปี นอกจากนี้ยังมีการซ่อมบำรุงและฝึกอบรมการใช้งานที่บริษัทของลูกค้าอีกด้วย

คุณฮันดะกล่าวว่า "ผลิตภัณฑ์ที่มีการจำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ของบริษัท Sumitomo Heavy Industries Finetech นั้น คือ FINE MAG ทั้งนี้หากลูกค้ามีความต้องการเราสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์อื่นแทนได้ อีกทั้งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังสามารถ Localize ได้ตามการใช้งานอีกด้วย ดังนั้น กรุณาสอบถามบริษัทเราได้ในทันที"


การเข้ามาในประเทศไทยของกลุ่มบริษัท Sumitomo Heavy Industries ทำให้การสนับสนุนและการให้บริการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

คุณยามาดะกล่าวถึงบริการและการสนับสนุนที่ดีมากยิ่งขึ้นหลังจากที่กลุ่มบริษัท SHI เข้ามาในประเทศไทยไว้ดังนี้

"ในอดีตกรณีที่ลูกค้ามีการสอบถามหรือร้องขอให้ทำการสับเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมแล้ว เราจะต้องติดต่อไปยังบริษัท SHI ที่ประเทศญี่ปุ่นและรอการตอบกลับเพื่อนำไปแจ้งลูกค้าซึ่งทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในกรณีที่เร่งด่วน ทั้งนี้จากการที่บริษัท SHI เข้ามาจัดตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยทำให้เราสามารถลดรยะเวลาตรงส่วนนี้ลงได้และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดระยะเวลาในการพิจารณาและตัดสินปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรได้มากกว่าที่ผ่านมาอีกด้วย"

บริษัท Yamada Machine Tool (Thailand) เราต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความร่วมมือในประเทศไทยในฐานะของผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท SHI นอกเหนือไปจากการให้บริการหลังการขายแบบที่ผ่านมาแล้ว เราต้องการส่งมอบบริการและการสนับสนุนที่รวดเร็วและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Sumitomo Heavy Industries และบริษัทใหม่ในประเทศไทย

ชื่อบริษัท: Sumitomo Heavy Industries (Thailand) Ltd.
ที่ตั้งของบริษัท: ห้อง 2310 ชั้น 23 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทีย เลขที่ 689 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10110
หมายเลขโทรศัพท์+66(0)2-261-3720
หมายเลขโทรสาร:+66-(0)2-261-3722


ผู้รับผิดชอบ

คุณริวจิ ทาเคชิมะ
ทีมขายต่างประเทศ ฝ่ายขายระบบ Coolant system
บริษัท Sumitomo Heavy Industries Finetech


"ในฐานะของผู้ผลิตเราให้การสนับสนุนผ่านการเดินทางไปทำธุรกิจเป็นหลักและได้รับความร่วมมือในการจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์บำบัด Coolant จากทางบริษัท Yamada Machine Tool ตั้งแต่ปี 2555 จนปัจจุบันเราจะทำการก่อตั้งบริษัท Sumitomo Heavy Industries (Thailand) Ltd. เพื่อเป็นฐานการให้บริการที่ประเทศไทยในเดือนมกราคม ปี 2563

เราจะร่วมมือกับบริษัท Yamada Machine Tool เพื่อแก้ไขปัญหาและให้บริการลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยแบบ Just In Time ในอนาคต ดังนั้น หากท่านต้องการปรึกษาเกี่ยวกับการบำบัด Coolant แล้ว สามารถสอบถามมาได้ในทันที
นอกจากนี้เรายังให้บริการตรวจสอบ Magnet separator (เราสามารถให้บริการตรวจสอบ Magnet separator ของทุกผู้ผลิตได้ภายในโรงงานของลูกค้า) ที่ได้รับการยอมรับเพื่อเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในประเทศไทยได้อีกด้วย ดังนั้น กรุณาอย่าลังเลที่จะเลือกรับบริการจากบริษัทของเรา"


■หากท่านกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับกากตะกอนในประเทศไทยหรือกำลังมองหา Magnet separator หรืออุปกรณ์ที่มาช่วยบำบัด Coolant แล้ว กรุณาสอบถามได้จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: wararach@ymtt.co.th

Categories
Feature
News