Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-company-20-y1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-company-20-y2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-company-20-y3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-company-20-y4.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )
 • HOME
 • >
 • NEWS
 • >
 • ไม่รู้ไม่ได้! ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สำคัญยิ่งในการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิต - ตอนที่ 1

ไม่รู้ไม่ได้! ความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ที่สำคัญยิ่งในการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมการผลิต - ตอนที่ 1

25/06/2018
HARUHISA YAMADA
President

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคำว่า "Traceability" ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจถึงแนวคิดและวิธีนำไปใช้ การตรวจสอบย้อนกลับมีความจำเป็นกับอุตสาหกรรมการผลิต และมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ บทความเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับนี้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 จะพูดถึงแนวคิดของการตรวจสอบย้อนกลับ และสาเหตุของการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น

การตรวจสอบย้อนกลับ

การตรวจสอบย้อนกลับคืออะไร?

กล่าวได้ว่าผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตจะต้องเคยได้ยินคำว่า "Traceability" สักครั้งหนึ่ง แต่ถ้าถามว่า "การตรวจสอบย้อนกลับคืออะไร" น่าจะเป็นเรื่องยากที่ใครจะอธิบายได้อย่างละเอียด
การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เป็นคำศัพท์ที่เอาภาษาอังกฤษคำว่า "Trace" กับ "Ability (possible)" มารวมกัน และมีความหมายว่า "Pursuit possible" เป็นแนวคิดและวิธีการในการติดตามชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยการใช้หมายเลขล็อต หรือ บาร์โค้ด ฯลฯ ในการติดตามชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์นั้นว่าได้ถูกผลิตขึ้น "เมื่อไหร่" "ที่ไหน" "ใคร" (โดยใคร) โดยทั่วไปในขั้นตอนการผลิดผลิตภัณฑ์จะต้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การประกอบ และขนส่งให้แก่ลูกค้า (ส่งมอบ) ซึ่งความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของชิ้นส่วนหรื่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนนั้นได้ จะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตใดๆ เช่นในอุตสาหกรรมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ (อุตสาหกรรม) อื่นๆ ก็ตาม


การตรวจสอบย้อนกลับที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น

โรค Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ซึ่งรู้จักกันทั่วไปว่าโรควัวบ้าที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้นเหตุทำให้การใช้วิธีการตรวจสอบย้อนกลับในญี่ปุ่นแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัญหา BSE ในโคนมที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2546 ทำให้หลายประเทศทั่วโลก อาทิ ญี่ปุ่น ใช้มาตรการห้ามนำเข้าและส่งออกเนื้อวัว (ปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นยกเว้นข้อห้ามนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์จากวัวที่มีอายุน้อยกว่า 30 เดือน)

การตรวจสอบย้อนกลับ

และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบย้อนกลับ มีการออกกฎข้อบังคับที่เรียกว่า “ข้อบังคับพิเศษว่าด้วยเรื่องการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการระบุประวัติวัว (ชื่อย่อ Cattle Traceability Law)” ซึ่งต้องมีการจัดเก็บข้อมูล อาทิ วันเดือนปีเกิด เพศ ผู้เลี้ยง โดยประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 (ข้อบังคับในการแปะป้ายแสดงลงบนผลิตภัณฑ์เนื้อวัว ฯลฯ มีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ.2547 ด้วยเหตุการณ์นี้ทำให้คำว่า “Traceability” เป็นที่รู้จักมากขึ้นในประเทศญี่ปุ่น


การตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมการผลิต

ประวัติศาสตร์ของการตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมการผลิตเกิดขึ้นมานานแล้ว และคงต้องย้อนกลับไปที่ช่วงก่อนสงครามโลกด้วยซ้ำ ในยุคก่อนสงครามโลก อุตสาหกรรมในญี่ปุ่นได้นำเอาวิธีการทำหมายเลขชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์มาช่วยในการบริหารจัดการการผลิต และวิธีการดังกล่าวก็ยังคงใช้กันอย่างกว้างขวางจนถึงปัจจุบัน ซึ่งกล่าวได้ว่านั่นคือพื้นฐานของหลักการการตรวจสอบย้อนกลับในปัจจุบัน การบริหารจัดการหมายเลขการผลิตเป็นวิธีการระบุหมายเลขการผลิต (หมายเลขการผลิต) ลงบนผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีการผลิตแบบเดียวกัน ซึ่งหมายเลขการผลิตจะช่วยในการควบคุมกรรมวิธีการผลิต เป็นระบบที่เหมาะกับอุตสาหกรรมผลิตแบบ build-to-order ในขณะเดียวกัน มีระบบตัวเลขดูแลจัดการจำนวนเครื่องจักร ซึ่งระบบนี้เป็นวิธีการจัดการจำนวนเครื่องจักร ด้วยวิธีการระบุตัวเลขลงบนเครื่องจักรแต่ละเครื่อง (เครื่องจักรที่เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการค้า) ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินนั้น ระบบนี้สำคัญมาก ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการจำนวนชิ้นส่วนในเครื่องจักรแต่ละเครื่องที่ขาดไปไม่ได้เลย


เหตุผลที่ทำไมการตรวจสอบย้อนกลับได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมการผลิต

หลายๆ ครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ หรือปัญหากับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า แก๊สภายในบ้านตามที่เป็นข่าว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีหลายกรณีที่มีการเรียกคืนสินค้าที่มีปัญหาแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ ก็ตาม อุตสหากรรมการผลิตหันมาให้ความสำคัญในการมีจิตสำนึกคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และความเข้มงวดในเรื่องนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบย้อนกลับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นการส่งออกสินค้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในแถบยุโรป ก็จะยิ่งเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพราะว่าหากเกิดความผิดปกติ หรือความบกพร่องในสินค้าขึ้นมา แต่ผู้ผลิตกลับไม่มีมาตรการรับมือที่ทันท่วงที แน่นอนว่าความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามีให้ก็จะลดลง อีกทั้งนำมาสู่มูลค่าความเสียหายที่ต้องชดใช้ที่เป็นผลกระทบต่อองค์กรนั่นเอง

อาจจะกล่าวได้ว่าการตรวจสอบย้อนกลับเป็นมาตรการป้องกันตัวเองที่ช่วยปกป้องธุรกิจและองค์กร นอกจากนั้น ช่วยสร้างความอุ่นใจในการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วยเช่นกัน


ครั้งต่อไปเราจะอธิบายเกี่ยวกับการนำการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ และวิธีการใช้โดยละเอียด

สำหรับบรรดาผู้อ่านที่คิดว่า “ทนรออ่านคอลัมภ์หน้าไม่ไหวแล้ว!” โปรดหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
"การระบุหมายเลขของชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทำเครื่องหมายสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับอัตโนมัติ GRAVOTECH"
"ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถือว่าเป็นหน้าที่พึงปฏิบัติของแผนกการทำเครื่องหมาย"


สุดท้ายนี้ หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปแบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

KOA-SHA (THAILAND) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริษัทของเรา") จะให้บริการต่างๆ (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "บริการนี้") ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (จะเรียกต่อจากนี้ว่า "นโยบายนี้") ดังต่อไปนี้

คำนิยามของข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคลที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ชี้ถึงการที่สามารถแยกแยะตัวบุคคลได้จากชื่อและนามสกุล, วันเดือนปีเกิด และการให้รายละเอียดอื่นๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงข้อมูลที่สามารถเทียบเคียงกับข้อมูลอื่นๆ ได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุตัวบุคคลได้)

การรับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะรับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีความยุติธรรม

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทของเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้ใช้แต่ละรายในบริการนี้
 • เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของบริการนี้โดยการวิเคราะห์ทางสถิติ
 • เพื่อรองรับในการติดต่อสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อเตรียมข้อมูลจากการดาวน์โหลดแคตตาล็อกให้กับบริษัทสมาชิกแต่ละแห่ง และดำเนินการทำแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้
 • เพื่อที่จะส่งคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเคมเปญที่ดำเนินการโดยบริษัทของเรา
 • อื่นๆ วัตถุประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นได้กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุในข้างต้น
เกี่ยวกับ Cookie

บริษัทของเราใช้ cookie ในเว็บไซต์ของบริการนี้ อีกทั้งในระบบการโฆษณาก็มีบางส่วนที่ใช้ cookie ด้วย Cookie เป็นเทคโนโลยีที่ใช้บันทึกประวัติการใช้งานที่ส่งและรับระหว่างเบราเซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ลงเป็นไฟล์ในคอมพิวเตอร์เทอร์มินอลของผู้ใช้ หากคุณไม่ต้องการให้บริษัทของเราใช้ cookie ก็สามารถตั้งค่าปฏิเสธการใช้ cookie ในเบราเซอร์ของคุณเองได้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่คุณปฏิเสธ cookie อาจเกิดผลกระทบตอนที่คุณเข้าใช้บริการนี้ในเว็บไซต์

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม

บริษัทของเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวบุคคลก่อนล่วงหน้า เว้นในกรณีที่มีการบัญญัติตามกฎหมาย

อนึ่ง บริษัทของเราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและเปิดเผยแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้

 • ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้เอง
 • ในกรณีที่ได้รับการเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลจากคำพิพากษา, คำตัดสิน และคำสั่งตามกฎหมายของศาลและองค์กรบริหารต่างๆ เป็นต้น
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้มาตรการการจัดการเพื่อป้องกันการรุกรานและป้องกันสิทธิและทรัพย์สินของบริษัทของเรา
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องปกป้องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของ บริษัทของเรา ลูกค้า หรือบุคคลทั่วไปอื่น ๆ และเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยกระดับสาธารณสุขและการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพของเด็กและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
 • ในกรณีที่หน่วยงานระดับชาติหรือหน่วยงานของรัฐในประเทศหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินกิจการตามที่กฎหมายกำหนดและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ขัดขวางการปฏิบัติงานดังกล่าว เมื่อมีอันตรายอาจส่งผลต่อ
 • ในกรณีที่เปิดเผยและให้ข้อมูลในสภาพที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้ใช้ด้วยข้อมูลทางสถิติได้
การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะเก็บรักษาความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลและจัดการข้อมูลนี้อย่างปลอดภัย
 • บริษัทของเราจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย การทำลาย การปลอมแปลง และการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทของเราจะควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการและการฝึกอบรมของพนักงาน และใช้มาตรการป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย ถูกทำลาย ถูกปลอมแปลง และรั่วไหล
การร้องขอให้แจ้ง, เปิดเผย, แก้ไข, ระงับใช้ และอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่บริษัทของเราได้รับคำขอเกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การเพิ่ม การลบ การระงับหรือการยกเลิกการใช้งาน การระงับการให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม และการแจ้งวัตถุประสงค์การใช้งานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจากตัวลูกค้าเอง เมื่อยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอเป็นตัวจริงแล้ว บริษัทของเราจะดำเนินการด้วยความสุจริตและรวดเร็วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อนึ่ง ในกรณีที่คำขอไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีเหตุผลที่สามารถยอมรับการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ บริษัทของเราก็อาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอได้

นอกจากนี้ ในการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลและอื่นๆ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทของเรา แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามข้อกำหนดข้างต้น รวมถึงค่าบริการด้านการสื่อสารและค่าขนส่งที่ลูกค้าจะส่งมาถึงบริษัทของเรา จะถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเอง

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทของเราจะทบทวนสถานะการบังคับใช้เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามที่เห็นสมควร และจะพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และเราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามความจำเป็น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีการประกาศเมื่อถึงคราวจำเป็นบนเว็บไซต์นี้

ติดต่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเรา ส่งอีเมล์มาได้ที่ msato@koasha.co.th

ข้อกำหนด ณ วันที่ 20 กันยายน ปี 2020

I have read and agree to the Privacy Policy
Please Wait
NEWS Other News
Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: contact_smri@ymtt.co.th

News Categories
Feature
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงความสะดวกของเว็บไซต์
คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้และการใช้งานเว็บไซต์ ต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้