Array ( [0] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y1.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [1] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y2.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [2] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y3.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) [3] => stdClass Object ( [id] => 1 [company_id] => 20 [image_url] => company-20-company-20-y4.jpg [image_link] => [image_popup] => 0 [slide_id] => 1 [slide_list_name] => all ) )

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงงาน (ไลน์การผลิต)

FINE MAG

มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและบีบอัดตะกอนสูง ! ใช้ Magnet separator ในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อม

Magnet separator FINE MAG ได้รับการปรับปรุงให้สามารถเก็บรวบรวมกากตะกอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำออกจากตะกอนให้มากขึ้น ดังนั้น จึงทำให้น้ำ Coolant มีอายุการใช้งานนานขึ้นและลดความถี่ในการซ่อมบำรุงถังลงได้ อีกทั้ง ยังช่วยป้องกันการชำรุดของเครื่อง Machining และลด Running cost ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่นำมาใช้จัดการได้


แบบฟอร์มสอบถามข้อมูล

โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล

Contact Us

Office
Tel: +66(0)38-215-784

Ms.Wararach Thonglor
Mobile: +66(0)98-2714071
Email: contact_smri@ymtt.co.th

Categories
Feature
News